☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Lubawa
Herb Urząd Miasta Lubawa

Piątek 19.04.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

DARMOWA POMOC PRAWNA

 

DARMOWA POMOC PRAWNA W ROKU 2019

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:

    Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej osobą uprawnioną, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub,
    Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub,
    Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postepowaniu sądowo administracyjnym, lub
    Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych  lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postepowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postepowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
KTO MOŻE SKORZYSTAĆ:
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i która złoży stosowne oświadczenie.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w Lubawie - w budynku internatu Zespołu Szkół w Lubawie przy ul. Kupnera 12:
     1) we wtorki, środy i czwartki w godzinach 9:00 do 13:00   NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE OBEJMUJE:

    Rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby fizycznej korzystającej z porady
    Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej osobą uprawnioną, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach
    W razie potrzeby, sporządzenie podczas porady, wspólnie z osobą zainteresowaną planu wyjścia z trudnej sytuacji; udzielenie pomocy w jego realizacji
    W szczególności porady dla osób zadłużonych, porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ:
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnego poradnictwa obywatelskiego i która złoży stosowne oświadczenie.

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowany w Lubawie - w budynku internatu Zespołu Szkół w Lubawie przy ul. Kupnera 12:
    w poniedziałki  i w piątki w godzinach 13:00 do 17:00     


TERMIN WIZYTY USTALANY JEST:

    telefonicznie pod numerem: (089) 649 08 48

      w poniedziałki -w godzinach od 8.00- 10.00
w środy - w godzinach od 13.00 – 15.00
w piątki - w godzinach od 8.00 - 10.00

    lub elektronicznie na adres skrzynki: kamila.szysler@powiat-ilawski.pl (należy wskazać proponowany termin i godzinę udzielenia pomocy prawnej; termin zostanie wyznaczony w wiadomości zwrotnej)

INNE INFORMACJE:
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

 


W roku 2018 pomoc udzielana będzie w punkcie zlokalizowanym w budynku internatu Zespołu Szkół w Lubawie przy ul. Kupnera 12:

  • w poniedziałki w godz. 13:00 - 17:00
  • we wtorki, środy i czwartki w godz. 9:00 - 13:00
  • w piątki w godz. 13:00 - 17:00.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie iławskim.

Dla kogo pomoc prawna?

Pomoc prawna poza kolejnością.

Sposób dokumentowania uprawnienia.


Od początku 2016 roku na terenie całej Polski będzie działał system darmowej pomocy prawnej. Będzie to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie Ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

 

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą, stworzony zostanie dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

Od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w powiecie iławskim będą działały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

W Lubawie w punkcie zlokalizowanym w budynku internatu Zespołu Szkół przy ul. Kupnera 12:

1) w poniedziałki w godzinach 14:00 do 18:00,

2) we wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach 9:00 do 13:00.


Zarządzenie Nr 100/2015 Starosty Powiatu Iławskiego z 14 października 2015 roku w sprawie określenia lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogram działania nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie iławskim

Zarządzenie Nr 7/2016 Starosty Powiatu Iławskiego z 15 stycznia 2016 roku zmieniające Zarządzenie Nr100/2015 Starosty Powiatu Iławskiego z 14 października 2015 roku w sprawie określenia lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogram działania nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie iławskim

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby uprawnione do objęcia pomocą

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Joanna Szczepanek
(2016-01-20 13:08:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Szczepanek
(2019-01-15 08:33:38)
 
 
ilość odwiedzin: 2671280

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X