☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Lubawa
Herb Urząd Miasta Lubawa

Niedziela 19.01.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Konkurs ofert

2019

Wzory formularzy - dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Kontakty i współpraca / Dokumenty, druki - otwarte konkursy ofert.

4.12.2019 r.

29.11.2019 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

26.09.2019 r.

12.08.2019 r.

Konkurs ofert na wybór realizatora Gminnego programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie "GRYPA 60+”

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

30.07.2019 r.

Konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego „Gminny program szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)”.

- Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

21.02.2019 r.

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarte konkursy ofert na:

1. Wsparcie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

2. Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Szerzenie kultury oraz historii średniowiecznej Lubawy dla dzieci i młodzieży”.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

3. Wsparcie zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Organizacja Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych”.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

4. Wsparcie realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Lubawa pn. „Popularyzację masowych biegów sportowych”.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.14.01.2019 r.

Burmistrz Miasta Lubawa ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Lubawa pn. "Udział klubu sportowego w rozgrywkach piłki nożnej co najmniej na poziomie IV ligi rozgrywkowej, organizowanej przez ogólnopolski związek sportowy".

11.01.2019 r.

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarte konkursy ofert na:

1. Wsparcie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

2. Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

3. Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

- Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

- Sprostowanie

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

4. Wsparcie realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Lubawa:

- Unieważnienie konkursu ofert.

2018

26.11.2018 r.

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarty konkurs ofert na:

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

26.11.2018 r.

09.10.2018 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert.

4.10.2018 r.

- Wybór najkorzystniejszej oferty.

7.08.2018 r.

- Wybór najkorzystniejszej oferty.

6.08.2018 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

1.08.2018 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

6.06.2018 r.

- Unieważnienie konkursu ofert.

28.05.2018 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

26.04.2018 r.

- Unieważnienie konkursu ofert.

6.04.2018 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert.

15.03.2018 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

27.02.2018 r.

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarte konkursy ofert na:

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

  • Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

- Organizacja pozalekcyjnych i pozaszkolnych profilaktycznych zajęć sportowych.

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

- Organizacja pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć profilaktycznych w dziedzinie edukacji muzycznej dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Lubawa w roku 2018.

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

  • Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

-  Organizacja warsztatów muzycznych z udziałem zawodowych muzyków polskiej sceny muzycznej.

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

-  Wspieranie edukacji muzycznej mieszkańców miasta Lubawa.

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

24.01.2018 r.

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarte konkursy ofert na:

  • Wsparcie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

- Organizacja pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych.

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Popularyzacja sportów samochodowych.

Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert.

  • Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

- Organizacja pozalekcyjnych i pozaszkolnych profilaktycznych zajęć sportowych.

Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert.


- Organizacja pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć profilaktycznych w dziedzinie edukacji muzycznej dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Lubawa w roku 2018.

Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert.

  • Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

- Szerzenie kultury oraz historii średniowiecznej Lubawy.

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.


- Organizacja warsztatów muzycznych z udziałem zawodowych muzyków polskiej sceny muzycznej.

Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert.


-  Wspieranie edukacji muzycznej mieszkańców miasta Lubawa.

Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert.

Wzory Formularzy:

  1. Wzór oferty.

10.01.2018 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

2017

21.12.2017 r.

12.12.2017 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

11.08.2017 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

7.08.2017 r.

7.07.2017 r.

- Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

5.04.2017 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

31.03.2017 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

7.03.2017 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

24.01.2017 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

18.01.2017 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

9.01.2017 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert.
- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

5.01.2017 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

Wzory formularzy:


2016

13.12.2016 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

4.08.2016 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

12.07.2016 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

04.05.2016 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

28.04.2016 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

24.03.2016 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

23.02.2016 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

17.02.2016 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

2.02.2016 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

19.01.2016 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert.

7.01.2016 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

5.01.2016 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

Wzory formularzy:


2015

4.08.2015 r.

- Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert.

29.07.2015 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

15.04.2015 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

26.03.2015 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

4.02.2015 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

29.01.2015 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

8.01.2015 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

- OGŁOSZENIE o unieważnieniu otwartego konkursu ofert

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
 

Wzory formularzy:


2014

16.06.2014 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

5.03.2014 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

13.02.2014 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

5.02.2014 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

29.01.2014 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

8.01.2014 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

- Unieważnienie konkursu ofert

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

- Unieważnienie konkursu ofert

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert2013

 


 
 
ilość odwiedzin: 2907612

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X