Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Miasta Lubawa
Herb Urząd Miasta Lubawa

Niedziela 23.09.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Konkurs ofert

2018

7.08.2018 r.

- Wybór najkorzystniejszej oferty.

6.08.2018 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

1.08.2018 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

6.06.2018 r.

- Unieważnienie konkursu ofert.

28.05.2018 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

26.04.2018 r.

- Unieważnienie konkursu ofert.

6.04.2018 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert.

15.03.2018 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

27.02.2018 r.

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarte konkursy ofert na:

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

 • Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

- Organizacja pozalekcyjnych i pozaszkolnych profilaktycznych zajęć sportowych.

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

- Organizacja pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć profilaktycznych w dziedzinie edukacji muzycznej dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Lubawa w roku 2018.

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

 • Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

-  Organizacja warsztatów muzycznych z udziałem zawodowych muzyków polskiej sceny muzycznej.

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

-  Wspieranie edukacji muzycznej mieszkańców miasta Lubawa.

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

24.01.2018 r.

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarte konkursy ofert na:

 • Wsparcie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

- Organizacja pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych.

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Popularyzacja sportów samochodowych.

Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert.

 • Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

- Organizacja pozalekcyjnych i pozaszkolnych profilaktycznych zajęć sportowych.

Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert.


- Organizacja pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć profilaktycznych w dziedzinie edukacji muzycznej dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Lubawa w roku 2018.

Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert.

 • Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

- Szerzenie kultury oraz historii średniowiecznej Lubawy.

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.


- Organizacja warsztatów muzycznych z udziałem zawodowych muzyków polskiej sceny muzycznej.

Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert.


-  Wspieranie edukacji muzycznej mieszkańców miasta Lubawa.

Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert.

Wzory Formularzy:

 1. Wzór oferty.

10.01.2018 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

2017

21.12.2017 r.

12.12.2017 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

11.08.2017 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

7.08.2017 r.

7.07.2017 r.

- Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

5.04.2017 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

31.03.2017 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

7.03.2017 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

24.01.2017 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

18.01.2017 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

9.01.2017 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert.
- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

5.01.2017 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

Wzory formularzy:


2016

13.12.2016 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

4.08.2016 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

12.07.2016 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

04.05.2016 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

28.04.2016 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

24.03.2016 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

23.02.2016 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

17.02.2016 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

2.02.2016 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

19.01.2016 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert.

7.01.2016 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

5.01.2016 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

Wzory formularzy:


2015

4.08.2015 r.

- Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert.

29.07.2015 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

15.04.2015 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

26.03.2015 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

4.02.2015 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

29.01.2015 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

8.01.2015 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

- OGŁOSZENIE o unieważnieniu otwartego konkursu ofert

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
 

Wzory formularzy:


2014

16.06.2014 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

5.03.2014 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

13.02.2014 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

5.02.2014 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

29.01.2014 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

8.01.2014 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

- Unieważnienie konkursu ofert

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

- Unieważnienie konkursu ofert

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert2013


Zarządzenie Nr 52.2012.pdf (Zarządzenie Nr 52.2012.pdf)

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ

Zarządzenie Nr 23.2012.pdf (Zarządzenie Nr 23.2012.pdf)

OGŁOSZENIE o unieważnieniu otwartego konkursu ofertna wsparcie zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - prowadzenia pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych pn. „Organizacja pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych w zakresie szkolenia z tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży z miasta Lubawa”
 


 


Burmistrz Miasta Lubawa informuje o przedłużeniu terminu składania ofert w konkursie na    wsparcie zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień:

 • Organizacja pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych w zakresie szkolenia z piłki nożnej dla dzieci i  młodzieży z miasta Lubawa.
 • Organizacja pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych w zakresie szkolenia z lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży z miasta Lubawa.
 • Organizacja pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych w zakresie szkolenia z zapasów dla dzieci i młodzieży z miasta Lubawa.
 • Organizacja pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych w zakresie szkolenia z kolarstwa dla dzieci i młodzieży z miasta Lubawa.
 • Organizacja pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych w zakresie szkolenia z  kickboxingu dla dzieci i młodzieży z miasta Lubawa.
 • Organizacja pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych w zakresie szkolenia z modelarstwa samochodowego dla dzieci i młodzieży z miasta Lubawa.

Organizacja pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych w zakresie szkolenia z tenisa  ziemnego dla dzieci i młodzieży z miasta Lubawa.
Termin ten zostaje przedłużony do dnia 16.02.2012r. ( pierwotny termin rozstrzygnięcia konkursu 01.02.2012 r.).  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 17.02.2012r., Termin realizacji zadań : 21.02.2012r – 31.12.2012r. Pozostałe warunki konkursu pozostają bez zmian.


  
 


 
 
ilość odwiedzin: 2453652

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X