☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Lubawa
Herb Urząd Miasta Lubawa

Wtorek 23.07.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości

 

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

I  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność nieruchomości położonej w Lubawie przy ulicy Bolesława Prusa

Nieruchomość zlokalizowana w obrębie 3 miasta Lubawa oznaczona nr 792/9 o powierzchni 0,1065 ha

(przetarg_ulica_prusa_.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

I  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność nieruchomości – lokalu użytkowego

zlokalizowanego w budynku położonym w Lubawie przy ulicy Rynek

Lokal użytkowy nr 3 zlokalizowany na parterze budynku położonego w Lubawie przy ulicy Rynek 6, składający się z pomieszczenia usługowego, pomieszczenia gospodarczego, WC i korytarza.

(przetarg_ulica_rynek_lokal.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

I  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność nieruchomości położonej w Lubawie przy ulicy Gdańskiej

Nieruchomość zlokalizowana w obrębie 7 miasta Lubawa oznaczona nr 8/2 o powierzchni 0,0690 ha

(przetarg_ulica_gdanska_.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

III  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność nieruchomości położonych w Lubawie przy ulicy Polnej.

Nieruchomość zlokalizowana w obrębie 1 miasta Lubawa oznaczona nr 234 oraz 235.

(przetarg_ulica_polna_3.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

II  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubawie przy ulicy Dworcowej

Nieruchomość zlokalizowana w obrębie 7 miasta Lubawa oznaczona nr 190/22 o powierzchni 0,0097 ha

(ogloszenie_2_przetarg_190_22.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości

- nieruchomość zlokalizowana w obrębie 3 oznaczona nr 420/1 i nr 420/3 o powierzchni łącznej 0,4194 ha

(wykaz_poznanska.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

- lokal użytkowy nr 3 zlokalizowany na parterze budynku położonego w Lubawie przy ulicy Rynek 6

(wykaz_lokal_rynek_6_3.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

- nieruchomość zlokalizowana w obrębie 7 miasta Lubawa oznaczona nr 8/2 o powierzchni 0,0690 ha

(wykaz_8_2.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA
Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
- nieruchomość zlokalizowana w obrębie 3 miasta Lubawa oznaczona nr 792/9 o powierzchni 0,1065 ha

(wykaz_792_9.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

I  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubawie przy ulicy Dworcowej

Nieruchomość zlokalizowana w obrębie 7 miasta Lubawa oznaczona  nr 190/22 o powierzchni 0,0097 ha

(ogloszenie_przetarg_190_22.pdf)

Informacja o wyniku przetargu (informacja.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

I  PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubawie przy ulicy Grunwaldzkiej

Nieruchomość zlokalizowana w obrębie 4 miasta Lubawa oznaczona nr 18/9 o powierzchni 0,1832 ha

(ogloszenie_przetarg_18_9.pdf)

Lista osób zakwalifikowanych (lista_osob_zakwalifikowanych.pdf)

Informacja o wyniku przetargu (informacja.pdf)
 


 

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA


Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz.2204) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa
przeznaczonej do wydzierżawienia

(wykaz.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA
Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Nieruchomość zlokalizowana w obrębie 4 miasta Lubawa oznaczona nr 18/9 o powierzchni 0,1832 ha

(wykaz_dz_18_9.pdf)
 


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 1. Lokal użytkowy zlokalizowany w budynku położonym w Lubawie przy ulicy Dworcowej 5 – sprzedaż w trybie bezprzetargowym.
 2. Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym położona w Lubawie przy ulicy Dworcowej – sprzedaż w drodze przetargu.
 3. Lokal mieszkalny nr 8 zlokalizowany w budynku przy położonym w Lubawie przy ulicy 19 Stycznia 19B – sprzedaż na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym.
 4. Lokal mieszkalny nr 4 zlokalizowany w budynku przy położonym w Lubawie przy ulicy 19 Stycznia 19B – sprzedaż na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym.
 5. Lokal mieszkalny nr 9 zlokalizowany w budynku przy położonym w Lubawie przy ulicy Rynek 6 – sprzedaż na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Miasta

/-/ mgr Maciej Radtke


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

V  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność nieruchomości położonej w Lubawie przy ulicy Składowej

Nieruchomość zlokalizowana w obrębie 10 oznaczona nr 17/5, 17/7, 17/9 o powierzchni łącznej 0,8840 ha

(ogloszenie_przetargu_skladowa_5.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

II  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność nieruchomości położonych w Lubawie przy ulicy Polnej.

Nieruchomość zlokalizowana w obrębie 1 miasta Lubawa oznaczona nr 234 oraz 235.

(przetarg_ulica_polna_2.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA


Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz.2204) podaje do publicznej wiadomości, wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubawa
przeznaczonych do wydzierżawienia

(wykazy_.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

- nieruchomość zlokalizowana w obrębie 3 miasta Lubawa oznaczona nr 507 o powierzchni 0,0646 ha

(wykaz_dzialka_507.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

I  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność nieruchomości położonej w Lubawie przy ulicy Unii Europejskiej

Nieruchomość zlokalizowana w obrębie 1 miasta Lubawa oznaczona nr 19/77

(przetarg_dz_19_77.pdf)

Informacja o wyniku przetargu (informacja.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

I  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność nieruchomości położonych w Lubawie przy ulicy Polnej.

Nieruchomość zlokalizowana w obrębie 1 miasta Lubawa oznaczona nr 233, 234 oraz 235.

(przetarg_ulica_polna.pdf)

Informacja o wyniku przetargu (informacja.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA


Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz.121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubawa
przeznaczonych do wydzierżawienia

(wykazy_.pdf)

(wykaz_.pdf)

 


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

IV  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność nieruchomości położonej w Lubawie przy ulicy Składowej

Nieruchomość zlokalizowana w obrębie 10 oznaczona nr 17/5, 17/7, 17/9 o powierzchni łącznej 0,8840 ha

(ogloszenie_przetargu_skladowa_4.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości,

wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

- nieruchomość zlokalizowana w obrębie 1 miasta Lubawa oznaczona nr 233 o powierzchni 0,1500 ha, nr 234 o powierzchni 0,1514 ha oraz nr 235 o powierzchni 0,1500 ha

(wykaz_dz_233_234_235.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości,

wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

- nieruchomość zlokalizowana w obrębie 1 miasta Lubawa oznaczona nr 19/77 o powierzchni 0,2500 ha

(wykaz_dz_19_77.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa

przeznaczonej do użyczenia na czas nieoznaczony

- nieruchomość zlokalizowana w obrębie 7 miasta Lubawa oznaczona nr 190/21 o powierzchni 0,2507 ha

(wykaz_działka_190_21.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA
Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa
przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

- nieruchomość zlokalizowana w obrębie 3 miasta Lubawa oznaczona nr 151/9 o powierzchni 0,0128 ha
 

(wykaz_działka_151_9.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA
Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa
przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
- nieruchomość zlokalizowana w obrębie 2 miasta Lubawa oznaczona nr 30/46 o powierzchni 0,1803 ha

(wykaz_działka_30_46.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA
Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa
przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

- nieruchomość zlokalizowana w obrębie 2 miasta Lubawa oznaczona nr 30/47 o powierzchni 0,1074 ha

(wykaz_działka_30_47.pdf)
 


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA

Stosownie do przepisu art. 35 ust. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz lokalu mieszkalnego  przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym.

Lokal mieszkalny nr 2 zlokalizowany na drugim piętrze budynku położonego w Lubawie przy ulicy Kupnera 4

(wykaz_Kupnera_4_2.pdf) 


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA
Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz.121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa
przeznaczonej do wydzierżawienia

Działki nr 35, 40 obręb 5, KW nr EL1I/00018550/6

(wykaz_35_ 40_ob.5.pdf)

Działki nr 67/1, 67/2, 67/3 obręb 1, KW nr EL1I/00013884/1

(wykaz_67/1_ 67/2_67/3_ob.1.pdf)

 


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

III  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność nieruchomości położonej w Lubawie przy ulicy Składowej

Nieruchomość zlokalizowana w obrębie 10 oznaczona nr 17/5, 17/7, 17/9 o powierzchni łącznej 0,8840 ha

(ogloszenie_przetargu_skladowa_3.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA
Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa
przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Nieruchomość zlokalizowana w obrębie 7 miasta Lubawa oznaczona nr 63/6 i nr 63/8 o łącznej powierzchni 0,0024 ha

(wykaz_dz_63_6_63_8.pdf)
 


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA
Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa
przeznaczonej do wydzierżawienia

Część działki nr 597 obręb 3, KW nr EL1I/00024797/4

(wykaz_597_ob.1.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

II  PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY


na sprzedaż na własność nieruchomości położonej w Lubawie przy ulicy Toruńskiej

Nieruchomość zlokalizowana w obrębie 1 oznaczona nr 67/1, nr 67/2 oraz nr 67/3 o powierzchni łącznej 4,6886 ha

(2_przetarg_67_1_2_3.pdf)

(wzor_1.pdf)

(wzor_2.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

II  PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY


na sprzedaż na własność nieruchomości położonej w Lubawie przy ulicy Borek

Nieruchomość zlokalizowana w obrębie 1 oznaczona nr 2 o powierzchni 3,9901 ha

(ogloszenie_2_przetarg_dz_2_Borek.pdf)

(wzor_1.pdf)

(wzor_2.pdf)

Wykaz osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu (wykaz_osob_dz_2.pdf)

Informacja o wyniku przetargu (informacja.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

II  PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY


na sprzedaż na własność nieruchomości położonej w Lubawie przy ulicy Borek

nieruchomość zlokalizowana w obrębie 1 oznaczona nr 19/14 o powierzchni 3,6121 ha

(ogloszenie_2_przetarg_19_14.pdf)

Wykaz osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu (wykaz_osob_dz_19/14.pdf)

Informacja o wyniku przetargu (informacja.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

II  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność nieruchomości położonej w Lubawie przy ulicy Składowej

Nieruchomość zlokalizowana w obrębie 10 oznaczona nr 17/5, 17/7, 17/9 o powierzchni łącznej 0,8840 ha

(ogloszenie_przetargu_skladowa_2.pdf)

Informacja o wyniku przetargu (informacja.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

I  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność nieruchomości położonej w Lubawie przy ulicy Św. Barbary

Nieruchomość zlokalizowana w obrębie 3 miasta Lubawa oznaczona nr 415/1 o powierzchni 0,0183 ha

(przetarg_Sw_Barbary_415_1.pdf)

Informacja o wyniku przetargu (informacja.pdf)
 


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA

Stosownie do przepisu art. 35 ust. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz lokalu mieszkalnego  przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym.

Lokal mieszkalny nr 3 zlokalizowany na parterze budynku położonego w Lubawie przy ulicy Dworcowej 3.

(wykaz_Dworcowa_3_3.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Nieruchomość zlokalizowana w obrębie 2 miasta Lubawa oznaczona nr 30/44 o powierzchni 0,1088 ha

(wykaz_dz_30_44.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA
Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa
przeznaczonej do wydzierżawienia

Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Lubawie przy ul. Kazimierza Wielkiego -
część działki nr 189/1 obręb 7.

(wykaz_dz_189_1.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

I  PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY


na sprzedaż na własność nieruchomości położonej w Lubawie przy ulicy Toruńskiej

Nieruchomość zlokalizowana w obrębie 1 oznaczona nr 67/1, nr 67/2 oraz nr 67/3 o powierzchni łącznej 4,6886 ha

(przetarg_67_1_2_3.pdf)

(wzor_1.pdf)

(wzor_2.pdf)

Informacja o wyniku przetargu (informacja.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

I  PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY


na sprzedaż na własność nieruchomości położonej w Lubawie przy ulicy Borek

Nieruchomość zlokalizowana w obrębie 1 oznaczona nr 2 o powierzchni 3,9901 ha

(przetarg_2.pdf)

(wzor_1.pdf)

(wzor_2.pdf)

Informacja o wyniku przetargu (informacja.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

I  PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY


na sprzedaż na własność nieruchomości położonej w Lubawie przy ulicy Przemysłowej.

Nieruchomość zlokalizowana w obrębie 2 oznaczona nr 39 o powierzchni 2,8231 ha

(przetarg_39.pdf)

(wzor_1.pdf)

(wzor_2.pdf)

Wykaz osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu (wykaz_osob_dz_39.pdf)

Informacja o wyniku przetargu (informacja.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

I  PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY


na sprzedaż na własność nieruchomości położonej w Lubawie przy ulicy Składowej

Nieruchomość zlokalizowana w obrębie 9 oznaczona nr 13/7 o powierzchni 0,5027 ha

(przetarg_13_7.pdf)

(wzor_1.pdf)

(wzor_2.pdf)

Wykaz osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu (wykaz_osob_dz_13_7.pdf)

Informacja o wyniku przetargu (informacja.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

I  PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY


na sprzedaż na własność nieruchomości położonej w Lubawie przy ulicy Borek

nieruchomość zlokalizowana w obrębie 1 oznaczona nr 19/14 o powierzchni 3,6121 ha

(przetarg_19_14.pdf)

Informacja o wyniku przetargu (informacja.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA
Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa
przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
nieruchomość zlokalizowana w obrębie 2 miasta Lubawa oznaczona nr 30/42 o powierzchni 0,4200 ha

(wykaz_dzialka_30_42.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Nieruchomość zlokalizowana w obrębie 3 miasta Lubawa oznaczona nr 415/1 o powierzchni 0,0183 ha

(wykaz_dzialka_415_1.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

I  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność nieruchomości położonej w Lubawie przy ulicy Składowej

Nieruchomość zlokalizowana w obrębie 10 oznaczona nr 17/5, 17/7, 17/9 o powierzchni łącznej 0,8840 ha

(ogloszenie_przetargu_skladowa.pdf)

Informacja o wyniku przetargu (informacja.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubawa

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA
Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa
przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Nieruchomość zlokalizowana w obrębie 7 miasta Lubawa oznaczona nr 269/5 oraz nr 269/7
o powierzchni łącznej 0,0108 ha

 


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA
Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Nieruchomość zlokalizowana w obrębie 10 oznaczona nr 17/5, 17/7, 17/9 o powierzchni łącznej 0,8840 ha
 


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA

Stosownie do przepisu art. 35 ust. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz lokalu mieszkalnego  przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie.

Lokal mieszkalny nr 6 zlokalizowany na pierwszym piętrze budynku położonego w Lubawie przy ulicy Jagiellońskiej 1.


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA
Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa
przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

Nieruchomość zlokalizowana w obrębie 1 miasta Lubawa oznaczona nr 19/74.


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA
Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa
przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

Nieruchomość zlokalizowana w obrębie 7 miasta Lubawa oznaczona nr 186/2.


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA
Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa
przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

Nieruchomość zlokalizowana w obrębie 7 miasta Lubawa oznaczona nr 269/1.


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

IV  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność nieruchomości położonej w Lubawie przy ulicy Składowej

(przetarg_4_skladowa.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

V  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości położonej w Lubawie

- działka nr 19/72 o powierzchni 0,8483 ha położona w Lubawie przy ul. Unii Europejskiej

(przetarg_V_Unii_Europejskiej.pdf)

Informacja o wyniku przetargu (informacja.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

I  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości położonej w Lubawie

- działka nr 6/3 o powierzchni 0,2169 ha
położona w Lubawie przy ul. Przemysłowej


(przetarg_I_przemysłowa_6/3.pdf)

Informacja o wyniku przetargu (informacja.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA
Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa
przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Działka nr 66/4 o powierzchni 0,0061 ha


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

III  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność nieruchomości położonej w Lubawie przy ulicy Składowej

Działki nr 17/5, 17/7 i 17/9 o powierzchni łącznej 0,8840 ha

(przetarg_skladowa_3.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA
Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

 - działka oznaczona nr 16/1 o powierzchni 0,0418 ha


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA
Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

 - działka oznaczona nr 30/40 o powierzchni 0,1846 ha


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA
Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

 - działka oznaczona nr 6/3 o powierzchni 0,2169 ha


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

I  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Lubawie przy ul. 19 Stycznia

 


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

IV  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości położonej w Lubawie

- działka oznaczona nr 19/72 o powierzchni 0,8483 ha

(przetarg_dz.19_72.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

- działka nr 203/6 + 191/19 położona w Lubawie przy ulicy Bolesława Prusa

(wykaz.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA
Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa
przeznaczonej do wydzierżawienia

- część działki nr 18/9 obręb 4.


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA
Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa
przeznaczonej do wydzierżawienia

- część działki nr 102/3 obręb 7.


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

II  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność nieruchomości położonej w Lubawie przy ulicy Składowej

Działki nr 17/5, 17/7 i 17/9 o powierzchni łącznej 0,8840 ha

(przetarg_skladowa_2.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa

przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

- działka nr 792/8 oraz nr 203/8 + 792/6 położone w Lubawie przy ulicy Bolesława Prusa

(wykaz.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

- działki nr 12, nr 13/12 i nr 13/13 o łącznej powierzchni  0,1907 ha

(wykaz.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

III  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości położonej w Lubawie

- działka oznaczona nr 19/72 o powierzchni 0,8483 ha

(przetarg_dz.19_72.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na wynajem lokalu użytkowego położonego w Lubawie przy ulicy Rynek 1

(przetarg RYNEK pdf.)

 


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA
Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa
przeznaczonej do wynajmu w drodze przetargu.

(wykaz.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA
Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubawa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Działki nr 151/8 o pow. 0,0141 ha, 151/9 o pow. 0,0128 ha, 151/10 o pow. 0,0113 ha, 151/11 o pow. 0,0097 ha, 151/12 o pow. 0,0082 ha, 151/13 o pow. 0,0066 ha, 151/14 o pow. 0,0062 ha, 151/15 o pow. 0,0065 ha, 151/16 o pow. 0,0043 ha, 151/17 o pow. 0,0043 ha, 151/18 o pow. 0,0103 ha, 151/19 o pow. 0,0138 ha, 151/20 o pow. 0,0170 ha, 151/21 o pow. 0,0204 ha, 151/22 o pow. 0,0168 ha, 151/24 o pow. 0,0184 ha, 151/28 o pow. 0,0038 ha, 151/29 o pow. 0,0038 ha, 122 o pow. 0,0080 ha

(wykaz.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

II  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości położonej w Lubawie

Działka nr 19/72 o powierzchni 0,8483 ha położona w Lubawie przy ul. Unii Europejskiej

(przetarg_II_19/72.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości

Działka nr 13/10 ulica Grunwaldzka (wykaz_13_10.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

II  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność niżej wymienionej nieruchomości:

Lokal użytkowy nr 1 znajdujący się na parterze budynku

trzykondygnacyjnego położonego w Lubawie przy ulicy Rynek 1

(przetarg_2_Rynek_1_1.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

I  PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubawie przy ulicy Borek

Działka nr 19/66 o powierzchni 0,1688 ha

(przetarg_19_66.pdf)

Informacja o wyniku przetargu (informacja.pdf)
 


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

I  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych w Lubawie

Działka nr 19/69 o powierzchni 0,4240 ha położona w Lubawie przy ul. Borek oraz działka nr 19/72 o powierzchni 0,8483 ha położona w Lubawie przy ul. Unii Europejskiej

(przetarg_19_69_i_19/72.pdf)

Informacja o wyniku przetargu (informacja.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

I  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubawie przy ulicy Władysława Asta

Działka nr 40/10 o powierzchni 0,4183 ha

(przetarg_w_asta_dz_40_10.pdf)

Informacja o wyniku przetargu (informacja.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

I  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność nieruchomości położonej w Lubawie przy ulicy Składowej

Działki nr 17/5, 17/7 i 17/9 o powierzchni łącznej 0,8840 ha

(przetarg_skladowa.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 782) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Działki nr 187/6, nr 187/13, nr 187/16, nr 187/22 i nr 187/23 położone w Lubawie przy ulicy Matejki

(wykaz_matejki.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 782) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Działka nr 19/69 ulica Borek oraz nr 19/72 ulica Unii Europejskiej

(wykaz_Borek_Unii Europejskiej.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 782) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Działka nr 40/10 położona w Lubawie przy ulicy Władysława Asta

(wykaz_asta.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518, ze zmian.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Działka nr 19/66 położona w Lubawie przy ulicy Borek

(wykaz_borek.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

I  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność niżej wymienionej nieruchomości:

Lokal użytkowy nr 1 znajdujący się na parterze budynku

trzykondygnacyjnego położonego w Lubawie przy ulicy Rynek 1

(ogloszenie_przetargu_Rynek_1_1.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518, ze zmian.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Działka nr 17/5, 17/7 i 17/9 położona w Lubawie przy ulicy Składowej (wykaz_skladowa.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518, ze zmian.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Lokal użytkowy nr 1 w budynku położonym w Lubawie przy ulicy Rynek 1. (wykaz_lokal_nr_1_ulica_Rynek_1.pdf)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518, ze zmian.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Działka nr 71/1, położona w Lubawie, ulica Kupnera. (wykaz_dz_71_1_ulica_Kupnera.pdf)


Burmistrz Miasta Lubawa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:

- ulica Rzepnikowskiego.


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

I  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Lubawie przy ul. Gdańskiej

 


Burmistrz Miasta Lubawa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości:  

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do zbycia

 

- dz. 110/7 ulica Władysława Asta


Burmistrz Miasta Lubawa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:
- ulica 19 Stycznia,
- ulica Gdańska,
- ulica Grunwaldzka (1),
- ulica Grunwaldzka (2),
- ulica Grunwaldzka (3).


Burmistrz Miasta Lubawa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości:  

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do zbycia

 

- dz. 77/5, 78/8, 78/10 ulica Władysława Asta
 


Burmistrz Miasta Lubawa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości:  

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do zbycia

 

- dz. 373 ulica Piaskowa


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

II  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Lubawie przy ul. Władysława Asta, przeznaczonych w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zapisanych w księdze wieczystej KW nr EL1I/00020947/3.


W dniu 2 czerwca 2014 roku o godz. 10:00 rozstrzygnięto II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lubawie przy ulicy Władysława Asta

Nabywcą nieruchomości  w drodze przetargu ustalono:

Dominik Rutecki

zam. Omule

za cenę:

działka nr 110/5+110/8 – 82.119,00 zł brutto,

działka nr 110/6 – 81.000,00 zł brutto.


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

III  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność niżej wymienionych nieruchomości gruntowych położonych w Lubawie przy ul. Toruńskiej, przeznaczonych w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny drogowe i zieleni izolacyjnej, zapisanych w księdze wieczystej KW nr EL1I/00018794/8.

 


W Y K A Z
Nieruchomości – lokalu mieszkalnego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy - ulica 19 Stycznia


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

I  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność niżej wymienionej nieruchomości:

Lokal użytkowy nr 23
o powierzchni użytkowej 12,82 m²

usytuowany na parterze budynku położonego w Lubawie przy ul. Rynek 6
na działce nr 617/3 o powierzchni 0,0583 ha,
zapisanej w księdze wieczystej KW nr EL1I/00011398/3.

Cena wywoławcza: 44.034,00 zł
Wadium: 4.000,00 zł


W dniu 7 kwietnia 2014 roku o godz.10.00 rozstrzygnięto I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu użytkowego nr 23 o powierzchni użytkowej 12,82  m² w budynku położonym w Lubawie przy ulicy Rynek 6.
Nabywcą lokalu użytkowego  w drodze przetargu ustalono:

    Piotr Tomasz Rolka
    zam. Lubawa
    za cenę: 74.671,00 zł

 


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

I  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność niżej wymienionej nieruchomości:

Lokal użytkowy nr 5
o powierzchni użytkowej 132,39 m²

usytuowany na parterze budynku położonego w Lubawie przy ul. Kupnera 4
na działce nr 33/1 o powierzchni 0,0184 ha,
zapisanej w księdze wieczystej KW nr EL1I/00011399/0.

Cena wywoławcza: 356.600,00 zł
Wadium: 35.000,00 zł

W dniu 28 marca 2014 roku o godz.10.00 rozstrzygnięto I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu użytkowego nr 5 o powierzchni użytkowej 132,39 m² w budynku położonym w Lubawie przy ulicy Kupnera 4.
Nabywcą lokalu użytkowego  w drodze przetargu ustalono:

 • SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA "ROLNIK"
  ul. Towarowa 5
  14-260 Lubawa
  za cenę: 403.400,00 złotych.

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

I  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Lubawie przy ul. Władysława Asta, przeznaczonych w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zapisanych w księdze wieczystej KW nr EL1I/00020947/3 - działki nr 110/6 i 110/5+110/8

 


W Y K A Z
Nieruchomości – lokalu użytkowego, przeznaczonego do sprzedaży
Lokal użytkowy
o powierzchni użytkowej 132,39 m²

w budynku, położonym w Lubawie przy ul. Kupnera 4
na działce nr 33/1 o powierzchni 0,0184 ha,
zapisanej w księdze wieczystej KW nr EL1I/00011399/0.

 


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

II  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność niżej wymienionych nieruchomości gruntowych położonych w Lubawie przy ul. Toruńskiej, przeznaczonych w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny drogowe i zieleni izolacyjnej, zapisanych w księdze wieczystej KW nr EL1I/00018794/8

- działki nr 30/34, 30/35, 30/36, 30/37, 30/38, 30/39.

W dniu 24 lutego 2014 roku o godz.10.00 rozstrzygnięto II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Lubawie przy ul. Toruńskiej.

 • Nabywcą działki nr 30/35 powierzchni 0,2365 m²  w drodze przetargu ustalono:

RYTPOL S. C. Mariola Rytlewska, Marek Rytlewski
za cenę: 82.265,11 złotych brutto (z podatkiem VAT 23 %)

 

 • Nabywcą działki nr 30/36 powierzchni 0,2703 m²  w drodze przetargu ustalono:

RYTMAR S. C. Marek Rytlewski, Łukasz Rytlewski
za cenę: 94.022,23 zł brutto (z podatkiem VAT 23 %)

 

 • Nabywcą działki nr 30/37 powierzchni 0,0511 m²  w drodze przetargu ustalono:

RYTMAR S. C. Marek Rytlewski, Łukasz Rytlewski
za cenę: 17.774,83 zł brutto (z podatkiem VAT 23 %)

 

 • Nabywcą działki nr 30/38 powierzchni 0,1887 m²  w drodze przetargu ustalono:

RYTMAR S. C. Marek Rytlewski, Łukasz Rytlewski
za cenę: 65.638,16 zł brutto (z podatkiem VAT 23 %)

 


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA
I  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż na własność niżej wymienionej nieruchomości:
Lokal użytkowy nr 22
o powierzchni użytkowej 203,16 m²

W dniu 31 marca 2014 roku o godz.10.00 rozstrzygnięto I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu użytkowego nr 22 o powierzchni użytkowej 203,16 m² w budynku położonym w Lubawie przy ulicy Rynek 6.
Nabywcą lokalu użytkowego  w drodze przetargu ustalono:

 • Artur Rydel
  zam. Kurzętnik
  za cenę: 812.000,00 złotych.

 

W Y K A Z
Nieruchomości – lokalu mieszkalnego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy - ulica KopernikaW Y K A Z
Nieruchomości – lokalu mieszkalnego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy - ulica Jagiellońska


 

W Y K A Z
Nieruchomości – lokalu użytkowego, przeznaczonego do sprzedaży


    Lokal użytkowy nr 23
    o powierzchni użytkowej 12,82 m²

    w budynku, położonym w Lubawie przy ul. Rynek 6


W Y K A Z
Nieruchomości – lokalu użytkowego, przeznaczonego do sprzedaży

    Lokal użytkowy nr 22
    o powierzchni użytkowej 203,16 m²

    w budynku, położonym w Lubawie przy ul. Rynek 6


 

Burmistrz Miasta Lubawa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości:  

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do sprzedaży
 - dz. 71/1 i 71/2 ulica Kupnera


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA


I  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność niżej wymienionych nieruchomości gruntowych położonych w Lubawie przy ul. Toruńskiej, przeznaczonych w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny drogowe i zieleni izolacyjnej, zapisanych w księdze wieczystej KW nr EL1I/00018794/8

- działki nr 30/34, 30/35, 30/36, 30/37, 30/38, 30/39.
 BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA
I PUBLICZNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wynajem lokalu użytkowego  położonego w Lubawie przy ulicy Rynek 6 


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 30/34, 30/35, 30/36, 30/37, 30/38, 30/39, położone w Lubawie przy ulicy Toruńskiej.


 

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

I  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność niżej wymienionej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lubawie przy ul. Kopernika, przeznaczonej w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny usług produkcyjnych i składów, zapisana w księdze wieczystej KW nr EL1I/00030685/1

- działka 49/1.

W dniu 14 listopada 2013 roku, rozstrzygnięto I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lubawie przy ul. Kopernika:
- nabywcą działki nr 49/1 o powierzchni 0,0745 ha została
Lubawska Spółka Komunalna Sp. z o. o.
za cenę brutto 104.228,97 zł
 


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonej do sprzedaży
działka nr 229/2 obręb 1 miasta Lubawa


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do zbycia
działka nr 19/62, nr 19/44, nr 15/3 obręb 1 miasta Lubawa


WYKAZ
lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Lubawa przeznaczonego do wynajmu w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego - ul. Rynek 6


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

II  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność niżej wymienionej nieruchomości

Lokal użytkowy Nr 6
o powierzchni użytkowej 33,31 m²

w budynku, położonym w Lubawie przy ul. Zamkowej nr 19
na działce nr 526/1 o powierzchni 0,0166 ha,
zapisanych w księdze wieczystej KW nr EL1I/00029498/3.

W dniu 21 października 2013 roku, rozstrzygnięto II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości - lokal użytkowy Nr 6 o powierzchni użytkowej 33,31 m² w budynku, położonym w Lubawie przy ul. Zamkowej nr 19:
- nabywcą lokalu został
Pan Stanisław Zabłotny
zam. Lubawa
za cenę 95.950,00 zł


Burmistrz Miasta Lubawa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości  

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonej do sprzedaży

- dz. 49/1 ulica Kopernika


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

I  PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż na własność niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lubawie przy ul. Kupnera, przeznaczonej w planie zagospodarowania pod tereny zabudowy mieszkaniowej, zapisanej w księdze wieczystej KW nr EL1I/00026964/0 - dz. 260/3

W dniu 9 sierpnia 2013 roku, rozstrzygnięto I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej Lubawie przy ul. Kupnera:
- nabywcami działki nr 260/3 o powierzchni 0,0050 ha zostali
Państwo Romuald Karol i Krystyna Markiewicz
zam. Lubawa
za cenę brutto 3.255,00 zł
 


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

I  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność niżej wymienionej nieruchomości

Lokal użytkowy Nr 6
o powierzchni użytkowej 33,31 m²

w budynku, położonym w Lubawie przy ul. Zamkowej nr 19
na działce nr 526/1 o powierzchni 0,0166 ha,
zapisanych w księdze wieczystej KW nr EL1I/00029498/3.


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

I  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Lubawie przy ul. Władysława Asta, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zapisanych w księdze wieczystej KW nr EL1I/00020947/3 - dz. 110/6 oraz 110/5 + 110/8.


W Y K A Z
Nieruchomości – lokalu użytkowego, przeznaczonego do sprzedaży
- ulica Zamkowa


Burmistrz Miasta Lubawa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy  z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości  
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonej do sprzedaży
- dz. 260/3 ulica Kupnera


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

I  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność niżej wymienionych nieruchomości gruntowych położonych w Lubawie przy ul. Reymonta, przeznaczonych w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny skwerów i parków, zapisanych w księdze wieczystej KW nr EL1I/00018549/6.

- dz. 98/14, 98/15, 98/16, 98/17

W dniu 8 lipca 2013 roku, rozstrzygnięto I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych Lubawie przy ul. Reymonta:
- nabywcami działki nr 98/14 o powierzchni 0,0159 ha zostali
Pani Karolina Kozłowska i Pan Leszek Gucejt
zam. Lubawa
za cenę brutto 8.204,10 zł
- nabywcą działki nr 98/15 o powierzchni 0,0049 ha został
Pan Tadeusz Jurkiewicz
zam. Lubawa
za cenę 2.484,60 zł


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

I  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność niżej wymienionej nieruchomości gruntowej położonej w Lubawie przy ul. Sadowej, przeznaczonej w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy usługowej, zapisanej w księdze wieczystej KW nr EL1I/00052819/0.

 

- dz. 171+172.


Burmistrz Miasta Lubawa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości  

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonej do zbycia na rzecz
użytkownika wieczystego tej nieruchomości - dz. 181/49 i 181/50 ul. Warszawska


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

I  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lubawie przy ul. Sadowej, przeznaczonej w planie zagospodarowania pod tereny rolne, zapisanej w księdze wieczystej KW nr EL1I/00013884/1 - dz. 185/2

W dniu 7 czerwca 2013 roku, rozstrzygnięto I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej Lubawie przy ul. Sadowej, przeznaczonej pod tereny rolne.

Nabywcą działki nr 185/2 o powierzchni 0,6437 ha w drodze przetargu ustalono:
Edwin Penkala zam. Tuszewo
za cenę 35.500,00 zł.
BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

II  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność niżej wymienionej nieruchomości gruntowej położonej w Lubawie przy ul. Św. Barbary, przeznaczonej w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zapisanej w księdze wieczystej KW nr EL1I/00013859/7 - dz. 415-1 obręb 3

 


Burmistrz Miasta Lubawa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości  

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do sprzedaży

- dz. 171+172 ulica Sadowa


Burmistrz Miasta Lubawa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości  

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonej do zbycia na rzecz
użytkownika wieczystego tej nieruchomości

 


W Y K A Z
Nieruchomości – lokalu mieszkalnego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.


Burmistrz Miasta Lubawa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości  

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 98/14, 98/15, 98/16, 98/17 ulica Reymonta

 


 

Burmistrz Miasta Lubawa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości  

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do sprzedaży

 

- Lubawa, ul. Władysława Asta


 

Burmistrz Miasta Lubawa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy  z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości  

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonej do sprzedaży - Lubawa, ul. Sadowa

 


WYKAZ
lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Lubawa przeznaczonego do wynajmu w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w celu prowadzenia działalności usługowo-handlowej.


Burmistrz Miasta Lubawa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy  z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do sprzedaży

- działka 10/3 ulica Grunwaldzka


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

I  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lubawie przy ul. Św. Barbary, przeznaczonej w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zapisanej w księdze wieczystej KW nr EL1I/00013859/7 - dz. 415-1 obręb 3

 Burmistrz Miasta Lubawa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy  z 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do sprzedaży - Lubawa, ulica Św. Barbary


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż na własność niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lubawie przy ul. Warszawskiej, przeznaczonej pod tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej, zapisanej w księdze wieczystej KW nr EL1I/00044243/2 - dz. 24 obręb 7

W dniu 14 stycznia 2013 roku, rozstrzygnięto I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej Lubawie przy ul. Warszawskiej, przeznaczonej pod tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

Nabywcą działki nr 24 o powierzchni 0,0219 ha w drodze przetargu ustalono:
Maks Ostrowski zam. Lubawa
za cenę brutto 21.037,92 zł (z podatkiem VAT 23%).


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lubawie przy ul. Sadowej, przeznaczonej w planie zagospodarowania pod tereny rolne, zapisanej w księdze wieczystej KW nr EL1I/00013417/7 - dz. 196 obręb 1

W dniu 7 stycznia 2013 roku, rozstrzygnięto I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej Lubawie przy ul. Sadowej, przeznaczonej pod tereny rolne.

Nabywcą działki nr 196 o powierzchni 0,7985 ha w drodze przetargu ustalono:
Łukasz Kazimierz Zapora i Izabela Maria Zapora zam. Tuszewo
za cenę 64.000,00 zł.


 Burmistrz Miasta Lubawa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy  z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do sprzedaży - dz. 196 ulica Sadowa
 


Burmistrz Miasta Lubawa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy  z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do sprzedaży - dz. 24 ulica Warszawska

 


 Burmistrz Miasta Lubawa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy  z 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do sprzedaży - Lubawa, ulica Grunwaldzka


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

I  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż na własność niżej wymienionej nieruchomości – lokalu mieszkalnego


Lokal mieszkalny Nr 21

o powierzchni użytkowej  56,37 m²
wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 6,14 m²


  - Rzut mieszkania

W dniu 16 listopada 2012 roku, rozstrzygnięto I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego nr 21 o powierzchni użytkowej 56,37 m2 wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 6,14 m2 w budynku położonym w Lubawie przy ulicy Rynek 5.

Nabywcą nieruchomości w drodze przetargu ustalono:
Lubawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Toruńska 18,
14-260 Lubawa
za cenę 119.000,00 złotych.


Burmistrz Miasta Lubawa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy  z 21 sierpnia 1997 r.      o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do sprzedaży

położonych w Lubawie przy ulicy Matejki w obrębie geodezyjnym nr 3, stanowiących niezabudowane działki gruntu. N/w działki zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lubawa przeznaczone są pod tereny zieleni izolacyjnej oznaczone symbolem T-9 stanowiące własność Gminy Miejskiej Lubawa zapisane w księdze wieczystej KW nr EL1I/00018549/6.

 


 

Burmistrz Miasta Lubawa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy  z 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do sprzedaży

 


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

III  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Lubawie przy ul. Władysława Asta, przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zapisanej w księdze wieczystej KW nr EL1I/00020947/3.

 


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA
I  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Lubawie przy ul. Borek

 


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA III PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność niżej wymienionej nieruchomości – lokalu mieszkalnego

- Rzut mieszkania

 


 BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA III PUBLICZNY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na wynajem lokalu użytkowego położonego w Lubawie przy ulicy Rynek 6 na cel związany z prowadzeniem działalności gastronomicznej

 


 

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Lubawie przy ul. Władysława Asta, przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zapisanej w księdze wieczystej KW nr EL1I/00020947/3.


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA III PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność niżej wymienionej nieruchomości – lokalu mieszkalnego - Rzut mieszkania


W Y K A Z niezabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w Lubawie przy ul. Kupnera.


W Y K A Z nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz wieczystego użytkownika


W Y K A Z nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz wieczystych użytkowników


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA II PUBLICZNY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na wynajem lokalu użytkowego położonego w Lubawie przy ulicy Rynek 6 na cel związany z prowadzeniem działalności gastronomicznej


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA IV PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lubawie przy ul. 19-go Stycznia, przeznaczonej pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zapisanej w księdze wieczystej KW nr EL1I/00023150/0.

W dniu 7 lutego 2012 roku, rozstrzygnięto IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej Lubawie przy ul. 19 Stycznia, przeznaczonej pod tereny zabudowy mieszkaniowej.

Nabywcą działki nr 170/1 o powierzchni 0,0623 ha w drodze przetargu ustalono:
Błażej Wiśniewski zam. Lubawa
za cenę brutto 55.903,50 zł (z podatkiem VAT 23%)


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność niżej wymienionej nieruchomości – lokalu mieszkalnego - Rzut mieszkania


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność niżej wymienionej nieruchomości – lokalu mieszkalnego - Rzut mieszkania


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Lubawie przy ul. Władysława Asta, przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zapisanej w księdze wieczystej KW nr EL1I/00020947/3.


W Y K A Z
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz wieczystego użytkownika, położonej w Lubawie
przy ul. Jana Pawła II


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA
I PUBLICZNY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wynajem lokalu użytkowego położonego w Lubawie przy ulicy Rynek 6
na cel związany z prowadzeniem działalności gastronomicznej


W Y K A Z Nr IGK.6840.15.2011
Nieruchomości – lokalu mieszkalnego, przeznaczonego do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego.


WYKAZ
lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Lubawa przeznaczonego do wynajmu w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w celu prowadzenia działalności gastronomicznej.


W Y K A Z
niezabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, położonych w Lubawie przy ul. Władysława Asta.


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA
III  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż na własność niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lubawie przy ul. 19-go Stycznia, przeznaczonej pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zapisanej w księdze wieczystej KW nr EL1I/00023150/0.


 

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

I  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność niżej wymienionej nieruchomości – lokalu mieszkalnego


- Rzut mieszkania


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA
I  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na dzierżawę utwardzonego placu wraz z wagą wozową i budynkiem do prowadzenia działalności handlowej położonego w Lubawie przy ul. Dworcowej.

 


W Y K A Z Nr IGK.6840.12.2011
Nieruchomości – lokalu mieszkalnego, przeznaczonego do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego.


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż na własność niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości
gruntowej położonej w Lubawie przy ul. Sadowej, przeznaczonej pod tereny
zabudowy usługowej, zapisanej w księdze wieczystej KW nr EL1I/00023463/7.

W dniu 20 września 2011 roku, rozstrzygnięto I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej Lubawie przy ul. Sadowej, przeznaczonej pod zabudowę usługową.

Nabywcą działki nr 171 + 172 o powierzchni 0,0809 ha w drodze przetargu ustalono:
Bednarczyk Marek zam. Lubawa
za cenę brutto 63.808,71 zł (z podatkiem VAT 23%)


 

 BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lubawie przy ul. 19-go Stycznia, przeznaczonej pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zapisanej w księdze wieczystej KW nr EL1I/00023150/0.


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA I  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Lubawie przy ul. Pomorskiej, przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej, zapisanych w księdze wieczystej KW nr EL1I/00018549/6.

W dniu 19 sierpnia 2011, rozstrzygnięto I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej Lubawie przy ul. Pomorskiej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową i usługową.

Nabywcą działki nr 617/5 o powierzchni 0.0065 ha w drodze przetargu ustalono:
Musiał Piotr zam. Lubawa
za cenę brutto 9.189,33 zł (z podatkiem VAT 23%)

Nabywcą działki nr 617/4 o powierzchni 0.0106 ha w drodze przetargu ustalono:
Badowski Mariusz Jan  
za cenę brutto 14.972,79 zł (z podatkiem VAT 23%)


 BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONYna sprzedaż na własność niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomościgruntowej położonej w Lubawie na terenie „Osiedla Nad Jesionką” przy ul. NadJesionką, przeznaczonej pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,zapisanej w księdze wieczystej KW nr EL1I/00026964/0.

W dniu 19 sierpnia 2011, rozstrzygnięto I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej na terenie „Osiedla Nad Jesionką” przy ul. Nad Jesionką, przeznaczonej pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nabywcą działki nr 258/15+260/13 o powierzchni 0.0942 ha w drodze przetargu ustalono:
Truszczyński Piotr  zam. Lubawa
za cenę brutto 60.135,93 zł (z podatkiem VAT 23%)


W Y K A Z
niezabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
na rzecz wieczystych użytkownikówBURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż na własność niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lubawie przy ul. Kupnera, przeznaczonej pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zapisanej w księdze wieczystej KW nr EL1I/00023463/7.

W dniu 15 lipca 2011, rozstrzygnięto I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kupnera, przeznaczonej pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nabywcą działki nr 141 o powierzchni 0.0719 ha w drodze przetargu ustalono:
Michał Wyżlic
za cenę brutto 65.586,06 złotych. (podatek VAT 23%)


 

 BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lubawie przy ul. 19-go Stycznia, przeznaczonej pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zapisanej w księdze wieczystej KW nr EL1I/00023150/0.


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lubawie na terenie „Osiedla Nad Jesionką” przy ul. Nad Jesionką, przeznaczonej pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zapisanej w księdze wieczystej KW nr EL1I/00026964/0.

W dniu 17.06.2011 r, rozstrzygnięto I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej Lubawie przy ul. Nad Jesionką, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolnostojącą. Nabywcą działki nr 258/16 + 260/9 o powierzchni 922 m² w drodze przetargu ustalono:
Jacek Różański zam. Lubawa
za cenę: 62.191,26,- złotych brutto (z podatkiem VAT 23%)  50.562,- złotych netto.


  BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA VII PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Lubawie na terenie „Osiedla Nad Jesionką” przy ul. Kupnera, przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zapisanych w księdze wieczystej KW nr EL1I/00026964/0.


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA VI  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż na własność niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Lubawie na terenie „Osiedla Nad Jesionką” przy ul. Kupnera, przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zapisanych w księdze wieczystej KW nr EL1I/00026964/0.

 

 

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA V PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Lubawie na terenie „Osiedla Nad Jesionką” przy ul. Kupnera przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zapisanych w księdze wieczystej KW nr EL1I/00026964/0

.

W dniu 27.10.2009 r. o godz.10.00 rozstrzygnięto V publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Lubawie przy ul. Kupnera – Osiedle „Nad Jesionką”,  przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolnostojącą.

Nabywcą działki nr 258/11 + nr 260/8 o łącznej powierzchni 734 m²  w drodze przetargu ustalono:
              Edyta i Piotr Ochoccy
              zam. Omule gmina Lubawa
za cenę: 54.377,84,- złotych brutto (z podatkiem VAT 22%)
              44.572,- złotych netto.

Nabywcą działki nr 258/12 o powierzchni 833 m²  w drodze przetargu ustalono:
              Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane
              Zdzisław Wierzbowski
za cenę: 61.383,08,- złotych brutto (z podatkiem VAT 22%)
              50.314,- złotych netto.

Nabywcą działki nr 258/13 o powierzchni 961 m²  w drodze przetargu ustalono:
              Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane
              Zdzisław Wierzbowski
za cenę: 70.440,36,- złotych brutto (z podatkiem VAT 22%)
              57.738,- złotych netto.

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Lubawie na terenie „Osiedla Nad Jesionką” przy ul. Kupnera przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zapisanych w księdze wieczystej KW nr EL1I/00026964/0.

W dniu 27.10.2009 r. o godz. 12.00 rozstrzygnięto II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Lubawie przy ul. Kupnera – Osiedle „Nad Jesionką”,  przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolnostojącą

Nabywcą działki nr 86/5  o powierzchni 739 m²  w drodze przetargu ustalono:
              Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane
              Zdzisław Wierzbowski
za cenę: 54.731,64,- złotych brutto (z podatkiem VAT 22%)
              44.862,- złotych netto.

Nabywcą działki nr 86/6  o powierzchni 843 m²  w drodze przetargu ustalono:
              Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane
              Zdzisław Wierzbowski
za cenę: 62.090,68,- złotych brutto (z podatkiem VAT 22%)
              50.894,- złotych netto.

Nabywcą działki nr 86/7  o powierzchni 1.043 m²  w drodze przetargu ustalono:
              Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane
              Zdzisław Wierzbowski
za cenę: 76.242,68,- złotych brutto (z podatkiem VAT 22%)
              62.494,- złotych netto.
W dniu 17.09.2009 r, rozstrzygnięto I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Lubawie przy ul. Kupnera, przeznaczonej pod tereny rolne.
Nabywcą działki nr 260/16 o powierzchni 0,2870 ha w drodze przetargu ustalono:
Piotr Musiał zamieszkały - Lubawa
za cenę: 16.210,14,- złotych brutto (z podatkiem VAT 22%)
13.287,- złotych netto.


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Lubawie na terenie „Osiedla Nad Jesionką” przy ul. Kupnera, przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zapisanych w księdze wieczystej KW nr EL1I/00026964/0.

W dniu 09.10.2009 r, rozstrzygnięto II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Lubawie przy ul. Kupnera – Osiedle „Nad Jesionką”,  przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolnostojącą.

Nabywcą działki nr 258/18 o powierzchni 1020 m²  w drodze przetargu ustalono:
              Jolanta Truszczyńska
              zam. Lubawa
za cenę: 74.615,20,- złotych brutto (z podatkiem VAT 22%)
              61.160,- złotych netto.

Nabywcą działki nr 258/19 o powierzchni 1054 m²  w drodze przetargu ustalono:
              PPHU Łukasz Szulwic
              05-092 Łomianki
za cenę: 77.021,04,- złotych brutto (z podatkiem VAT 22%)
              63.132,- złotych netto.

Nabywcą działki nr 258/20 o powierzchni 1328 m²  w drodze przetargu ustalono:
              Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane
              Zdzisław Wierzbowski
za cenę: 96.409,28,- złotych brutto (z podatkiem VAT 22%)
              79.024,- złotych netto.BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej działki gruntu położonej w Lubawie na terenie osiedla zabudowy jednorodzinnej przy ulicy Kupnera – Osiedle „Nad Jesionką”, przeznaczonej pod tereny rolne, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr EL1I/00026964/0

PREZES ZARZĄDU LUBAWSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. W LUBAWIE informuje o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego Nr 2 położonego w Lubawie przy ulicy Rynek 1.


BURMISTRZ MIASTA LUBAWA
OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż na własność niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości
gruntowych położonych w Lubawie na terenie „Osiedla Nad Jesionką” przy ul. Kupnera,przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zapisanych w księdze wieczystej KW nr EL1I/00026964/0.
 
BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA
IV PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż na własność niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości
gruntowych położonych w Lubawie na terenie „Osiedla Nad Jesionką” przy ul.
Kupnera, przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
zapisanych w księdze wieczystej KW nr EL1I/00026964/0.W dniu 09.07.2009 r, rozstrzygnięto III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Lubawie przy ul. Kupnera – Osiedle „Nad Jesionką”, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolnostojącą.

Nabywcą działki nr 258/6 o powierzchni 911 m² w drodze przetargu ustalono:
Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane Zdzisław Wierzbowski

za cenę: 66.902,36,- złotych brutto (z podatkiem VAT 22%)  54.838,- złotych netto.

Nabywcą działki nr 258/7 o powierzchni 752 m² w drodze przetargu ustalono:
Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane Zdzisław Wierzbowski

za cenę: 55.651,52,- złotych brutto (z podatkiem VAT 22%) 45.616,- złotych netto.

Nabywcą działki nr 258/8 o powierzchni 812 m² w drodze przetargu ustalono:
Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane Zdzisław Wierzbowski

za cenę: 59.897,12,- złotych brutto (z podatkiem VAT 22%) 49.096,- złotych netto.

Nabywcą działki nr 258/9 o powierzchni 899 m² w drodze przetargu ustalono:
Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane Zdzisław Wierzbowski

za cenę: 66.053,24,- złotych brutto (z podatkiem VAT 22%) 54.142,- złotych netto.

Natomiast I publiczny przetarg na sprzedaż działek nr. 258/18 , 258/19 , 258/20 nie doszedł do skutku ze względu na brak oferentów.

W dniu 17 kwietnia 2009r. rozstrzygnięto I publiczny przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokali użytkowych położonych w Lubawie.

Najemcą lokalu użytkowego położonego w Lubawie przy ul. Rynek 6 o łącznej powierzchni użytkowej 33,50 m² w drodze przetargu została:
Barbara Ksieniewicz
zamieszkała w Lubawie
za cenę: 695,75 zł brutto (w tym podatek VAT 22%)
cena netto: 570,29 zł

Najemcą lokalu użytkowego położonego w Lubawie przy ul. Rynek 6 o łącznej powierzchni użytkowej 215 m² w drodze przetargu został:
Cieszyński Mariusz
zamieszkały w Lubawie,
za cenę: 7375,39 brutto (w tym podatek VAT 22%)
cena netto: 6045,40 zł

Najemcą lokalu użytkowego położonego w Lubawie przy ul. Rynek 6 o łącznej powierzchni użytkowej 12,06 m² w drodze przetargu został:
Preuss Zdzisław
zamieszkały w Lubawie,
za cenę: 466,49 zł brutto (w tym podatek VAT 22%)
cena netto: 382,37 zł

Najemcą lokalu użytkowego położonego w Lubawie przy ul. Kupnera 4 o łącznej powierzchni użytkowej 131,90 m² w drodze przetargu została:
Spółdzielnia Rolniczo - Handlowa „ROLNIK”
z siedzibą w Lubawie
za cenę: 4483,70 zł brutto (w tym podatek VAT 22%)
cena netto: 3675,16 zł

Na wynajem lokalu użytkowego położonego w Lubawie przy ul. Poznańska 3 o łącznej powierzchni użytkowej 20,33 m² nie było osób zainteresowanych.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Bartosz Kasprowicz
(2006-06-30 13:46:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Sławomir Jamroży
(2019-06-19 13:36:07)
 
 
ilość odwiedzin: 2770797

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X