☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Lubawa
Herb Urząd Miasta Lubawa

Wtorek 22.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi powiatowej ul. Rzepnikowskiego w Lubawie - wszczęcie

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA

informuje o wszczęciu postępowania

        Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 Kodeksu Postępowania Admini­stra­cyj­nego oraz art. 46a ust. 5 ustawy z 27.04.2001r. Prawo ochrony środo­wiska (tekst jedn. Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.),
w związku z wnioskiem złożonym przez Gminę Miejską Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9a, 14-260 Lubawa, o wydanie decyzji o śro­do­wi­sko­wych uwarunko­wa­niach dla przed­się­wzię­cia pn.
Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi powiatowej ul. Rzepnikowskiego w Lubawie”
obejmującego działki nr ewid. 15/1, 18, 28, 36, 38, 39/1, 39/2, 40, 41, 42, 43/1, 43/2, 44, 45, 46, 47/1, 49, 50, 53, 54, 57, 58, 61, 62, 65, 66/3, 69, 70, 71, 72/1, 72/2, 72/3, 74/4, 74/5, 74/6, 74/7, 75, 76/1, 76/2, 91, 157, 158, 159, 160, 162/1, 162/2, 163/1, 163/2, 176/2, 177/1, 178/2, 184/3, 184/4, 185/4, 185/5, 186, 187/4, 188/69, 188/108, 188/121 – obręb 7; 67 – obręb 8 przy ul. Rzepnikowskiego w Lubawie

ZAWIADAMIAM O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W WW. SPRAWIE

W związku z powyższym informuję wszystkie strony niniejszego postępo­wania o uprawnie­niach do czynnego udziału w postępo­waniu w każdym jego stadium.
Informacja o złożeniu wniosku została umiesz­czona w
Pub­licz­nie dostępnym wykazie danych o dokumen­tach zawiera­jących infor­macje o środowisku i jego ochro­nie, prowa­dzo­nym przez Burmistrza Miasta Lubawa pod nr 2007/A-13/ŚU.
Informuję, że w dniu 21.11.2007r. Burmistrz wystąpił do Starosty Iławskiego oraz do Państwo­wego Powiato­wego Ins­pek­tora Sanitarnego w Iławie o wydanie opinii w sprawie raportu o od­dzia­ły­wania na środo­wisko dla przedmio­towej inwes­tycji.
Z materiałami dotyczącymi sprawy
można zapoznać się w Urzędzie Miasta Lubawa, ul. Rzep­nikow­skiego 9a w godzinach pracy Urzędu, pokój nr 4, tel. (89) 645 53 26.


Burmistrz Miasta
/-/ Edmund Standara


Lubawa, 21.11.2007r.

Wytworzył:
Anna Karczewska
Udostępnił:
Adam Karczewski
(2007-11-21 11:20:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Karczewski
(2007-11-21 11:21:22)
 
 
ilość odwiedzin: 3072134

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X