☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Lubawa
Herb Urząd Miasta Lubawa

Sobota 26.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przebudowa ulicy Borek wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia w Lubawie

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA

informuje o wszczęciu postępowania

        Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 Kodeksu Postępowania Admini­stra­cyj­nego oraz art. 46a ust. 5 ustawy z 27.04.2001r. Prawo ochrony środo­wiska (tekst jedn. Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.),
w związku z wnioskiem złożonym przez Gminę Miejską Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9a, 14-260 Lubawa, o wydanie decyzji o śro­do­wi­sko­wych uwarunko­wa­niach dla przed­się­wzię­cia pn.
Przebudowa ulicy Borek wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia w Lubawie”
obejmującego działki nr ewid. 8, 9/2, 9/3, 9/4, 10/2, 10/3, 10/4, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15, 17/4, 18, 19/2, 19/28, 19/38, 19/40, 19/44, 19/45, 39, 52, 54, 55, 56, 57, 58/6, 58/9, 58/13, 58/14, 58/19, 58/20, 59/12, 59/16, 60/6, 60/8, 60/12, 61/2, 61/4, 61/5, 61/6, 62 – obręb 1; 30/2, 30/23, 30/24, 30/25, 30/27, 31, 32, 33/3, 33/7, 33/8, 33/9, 33/10 – obręb 2; 52, 53, 54, 187, 784 – obręb 3; 3/15, 13/16, 4, 5, 13/5, 15 – obręb 4 przy ul. Borek w Lubawie

ZAWIADAMIAM O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W WW. SPRAWIE

W związku z powyższym informuję wszystkie strony niniejszego postępo­wania o uprawnie­niach do czynnego udziału w postępo­waniu w każdym jego stadium.
Informacja o złożeniu wniosku została umiesz­czona w
Pub­licz­nie dostępnym wykazie danych o dokumen­tach zawiera­jących infor­macje o środowisku i jego ochro­nie, prowa­dzo­nym przez Burmistrza Miasta Lubawa pod nr 2007/A-14/ŚU.
Informuję, że w dniu 07.01.2008r. Burmistrz wystąpił do Starosty Iławskiego oraz do Państwo­wego Powiato­wego Ins­pek­tora Sanitarnego w Iławie o wydanie opinii w sprawie raportu o od­dzia­ły­wania na środo­wisko dla przedmio­towej inwes­tycji.
Z materiałami dotyczącymi sprawy
można zapoznać się w Urzędzie Miasta Lubawa, ul. Rzep­nikow­skiego 9a w godzinach pracy Urzędu, pokój nr 4, tel. (89) 645 53 26.


Burmistrz Miasta
/-/ Edmund Standara


Lubawa, 07.01.2008r.

Wytworzył:
Anna Karczewska
Udostępnił:
Adam Karczewski
(2008-01-07 14:24:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Karczewski
(2008-01-07 14:25:09)
 
 
ilość odwiedzin: 3074235

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X