☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Lubawa
Herb Urząd Miasta Lubawa

Sobota 26.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Budowa kana­li­zacji deszczowej w ramach przebudowy drogi powiatowej ul. Rzepnikowskiego w Lubawie

IGK 7624-30/07

        W związku z pismem Starosty Iławskiego znak: OŚR. 7633/6-1/08 z dnia 18.02.2008r. w sprawie wydania uzgodnienia dla przed­się­wzię­cia pn. Budowa kana­li­zacji deszczowej w ramach przebudowy drogi powiatowej ul. Rzepnikowskiego w Lubawie
na działkach nr ewid. 15/1, 18, 28, 36, 38, 39/1, 39/2, 40, 41, 42, 43/1, 43/2, 44, 45, 46, 47/1, 49, 50, 53, 54, 57, 58, 61, 62, 65, 66/3, 69, 70, 71, 72/1, 72/2, 72/3, 74/4, 74/5, 74/6, 74/7, 75, 76/1, 76/2, 91, 157, 158, 159, 160, 162/1, 162/2, 163/1, 163/2, 176/2, 177/1, 178/2, 184/3, 184/4, 185/4, 185/5, 186, 187/4, 188/69, 188/108, 188/121 – obręb 7; 67 – obręb 8 przy ul. Rzepnikowskiego w Lubawie

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA

INFORMUJE, ŻE STAROSTA IŁAWSKI WYDAŁ POSTANOWIENIE UZGADANIAJĄCE DLA PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI

Strony niniejszego postępowania mają prawo wnieść za­ża­le­nie na posta­no­wie­nie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Starosty Iławskiego, ul. Gen. Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława w terminie 7 dni od dnia dorę­cze­nia posta­no­wie­nia. W przy­padku dorę­czenia posta­no­wie­nia przez pub­liczne obwiesz­cze­nie, zgod­nie z art. 49 Kpa dorę­czenie uważa się za doko­nane po upływie 14 dni od podania do publi­cznej wiadomości. Oznacza to, że strony, którym do­rę­czo­no niniej­sze pos­ta­no­wie­nie przez publi­czne obwieszczenie, mogą złożyć za­ża­le­nie w terminie do dnia 13.03.2008r.

Z mate­ria­łami doty­czącymi przed­mio­towej sprawy
można zapoznać się w Urzędzie Miasta Lubawa przy ul. Rzep­nikow­skiego 9a, pokój nr 4, tel. (89) 645 53 26 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek 800-1600, wtorek-piątek 715-1515.


Lubawa, 21.02.2008r.

Pobierz pos­ta­no­wie­nie.


W/Z Burmistrza
/-/ Maciej Radtke
Wytworzył:
Anna Karczewska
Udostępnił:
Bartosz Kasprowicz
(2008-02-21 08:00:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Karczewski
(2008-02-22 08:34:36)
 
 
ilość odwiedzin: 3074284

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X