☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Lubawa
Herb Urząd Miasta Lubawa

Czwartek 24.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA informuje o wydaniu decyzji o środo­wisko­wych uwarunko­wa­niach - Rewitalizacja centrum -Starego Rynku Miasta Lubawa

IGK 7624-29/08
BURMISTRZ MIASTA LUBAWA
informuje o wydaniu decyzji o środo­wisko­wych uwarunko­wa­niachNa podstawie art. 61 § 4 i 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), w związku z wnioskiem złożonym przez Grzegorz Drzycimski, Zakład usług DAN Sp. z o.o., ul. Kopernika4c/22, 14-200 Iława, działający w imieniu inwestora – Gminy Miejskiej Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9a, 14-260 Lubawa o wydanie decyzji o śro­do­wi­sko­wych uwarunko­wa­niach dla przed­się­wzię­cia pn.

„Rewitalizacja centrum – Starego Rynku Miasta Lubawa”


Obszar realizacji przedsięwzięcia oraz obszar oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko obejmuje działki w Lubawie nr ewid. 406, 407, 408, 466, 467, 468, 509/1, 519, 533/1, 533/2, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 583, 584/2, 585, 586, 587, 588, 590, 591, 592, 593, 594, 597, 617/2, 617/3, 624/2, 625, 626, 627, 628, 629/1, 629/2, 630/1, 630/2, 630/3, 630/5, 630/7, 630/8, 631, 632, 633, 635, 636, 637, 638, 640, 641, 642/1, 643, 644, 645, 679, 680, 681, 682/1, 684/1, 690, 786 – obręb 3; 74, 75, 76/1, 119, 124 – obręb 4.
INFORMUJE, ŻE ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH


Strony niniejszego postępowania mają prawo wnieść odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W przypadku doręczenia decyzji przez publiczne obwieszczenie, zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od podania do publicznej wiadomości. Oznacza to, że strony, którym doręczono niniejszą decyzję przez publiczne obwieszczenie, mogą złożyć odwołanie w terminie do dnia 27.03.2009r.


Z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Lubawa przy ul. Rzepnikowskiego 9a, pokój Nr 4, tel. (89) 645 53 26, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 715-1515.Burmistrz Miasta
/-/ Edmund Standara


Lubawa, 27.02.2009r.


Pobierz decyzję.

Wytworzył:
Anna Karczewska
Udostępnił:
Sławomir Jamroży
(2009-02-27 07:56:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Karczewski
(2009-06-16 12:00:50)
 
 
ilość odwiedzin: 3073707

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X