Uchwały podatkowe i deklaracje

COVID-19:

- Uchwała Nr XVI/170/2020 Rady Miasta Lubawa z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości średnich przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19               - Załączniki

- Uchwała Nr XVI/171/2020 Rady Miasta Lubawa z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, którym płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19                    - Załącznik

 

- Uchwała Nr XV/155/2020 Rady Miasta Lubawa z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19                     - Załącznik

- Uchwała Nr XV/156/2020 Rady Miasta Lubawa z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19               - Załączniki

 

 

 

 

 

 

       Od 1 lipca 2019 roku obowiązują nowe ogólnopolskie formularze informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego - dostępne na stronie www.podatki.gov.pl