Bieżące remonty dróg, chodników i oznakowania w pasie drogowym ulic miejskich w mieście Lubawa w 2015 roku

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 5456 - 2015

Ogłoszenie o zamówieniu  (ogloszenie.IGK.271.1.2015.pdf)
 
SIWZ wraz z załącznikami (siwz.IGK.271.1.2015.pdf)

Załącznik nr 5 do SIWZ - przedmiar robót (zal_ nr_5.pdf)

Wybór najkorzystniejszej oferty (wybór.pdf)

Wytworzył:
Udostępnił:
Marek Szymański
(2015-01-09 13:11:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Marek Szymański
(2015-02-04 13:11:55)