Dane adresowe urzędu

 

URZĄD MIASTA 
14-260 Lubawa 
ul. Rzepnikowskiego 9a 
Tel. 89 645-53-00
Fax. 89 645-53-00 wewn. 0
e-mail:
urzad-miasta@lubawa.pl
NIP: 744-000-55-54
REGON: 510011569
Konto: Bank Spółdzielczy w Lubawie
nr 73 8832 0001 1001 0000 0332 0001
 

ADRES SKRZYNKI PODAWCZEJ EPUAP :  /UMLUBAWA/skrytka

Nazwa adresata dokumentu: Urząd Miasta Lubawa

 

 Gmina Miejska Lubawa

NIP 744-16-60-858

REGON 510743479

 

 

Centrala - tel. 89 645 53 00

Wykaz numerów wewnętrznych

0 - fax

10 - Sekretariat

20 - Świadczenia 500 + i 300 +

21 - Ewidencja ludności, dowody osobiste, meldunki

22 - Działalność gospodarcza, Strefa Płatnego Parkowania, Lubawska Karty oraz koncesje alkoholowe

23 - Pomoc materialna dla uczniów, Oświata

24 - Promocja miasta

25 - Zarządzanie kryzysowe, Kwalifikacja wojskowa, Informatyk

26 - Obsługa Rady Miasta

28 - Podatki i opłaty lokalne oraz zwrot akcyzy

29 - Windykacja podatkowa

31, 32 - Referat Finansowo – Oświatowy

33 - Utrzymanie dróg, opłata za zajęcie pasa drogowego

34 - Inwestycje i Zamówienia publiczne

35 - Ochrona środowiska, utrzymanie zieleni, wycinka drzew

36 - Lokale mieszkalne, utrzymanie czystości w mieście, Lokale mieszkalne, utrzymanie czystości w mieście, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

Wytworzył:
Danuta Kruszewska
Udostępnił:
Robert Swat
(2003-06-24 08:35:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Szczepanek
(2020-06-04 12:45:10)