Dane adresowe urzędu

LCAS

 

 

URZĄD MIASTA 
14-260 Lubawa 
ul. Rzepnikowskiego 9a 
Tel. 89 645-53-00
Fax. 89 645-53-00 wewn. 0
e-mail:
urzad-miasta@lubawa.pl
NIP: 744-000-55-54
REGON: 510011569
Konto: Bank Spółdzielczy w Lubawie
nr 73 8832 0001 1001 0000 0332 0001
 

ADRES SKRZYNKI PODAWCZEJ EPUAP :  /UMLUBAWA/skrytka

Nazwa adresata dokumentu: Urząd Miasta Lubawa

 

 Gmina Miejska Lubawa

NIP 744-16-60-858

REGON 510743479

 

 

Centrala - tel. 89 645 53 00

Wykaz numerów wewnętrznych

0 - fax

1 - Sprawy społeczne i obywatelskie
- 1 - Świadczenia 500+ i 300+
- 2 – Ewidencja ludności, Dowody osobiste, meldunki
- 3 - Działalność gospodarcza, Strefa Płatnego Parkowania, Lubawskie Karty oraz koncesje alkoholowe
- 4 - Pomoc materialna dla uczniów, Oświata
- 5 - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2 - Podatki i opłaty
- 1- Kasa
- 2 - Podatki i opłaty lokalne oraz zwrot akcyzy
- 3 - Windykacja podatkowa

3 - Gospodarka komunalna
- 1 - Utrzymanie dróg, opłata za zajęcie pasa drogowego
- 2 - Inwestycje i Zamówienia publiczne
- 3 - Ochrona środowiska, utrzymanie zieleni, wycinka drzew
- 4 - Lokale mieszkalne, utrzymanie czystości w mieście


4 - Kwalifikacja wojskowa, zarządzanie kryzysowe


5 - Promocja miasta


6 – Kadry, Biuro Rady


7 - Sekretariat

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Danuta Kruszewska
Udostępnił:
Swat Robert
(2003-06-24 08:35:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Szczepanek Joanna
(2020-10-07 09:12:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki