INFORMACJA DLA NIESŁYSZĄCYCH

 

Osoby niesłyszące - przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miasta Lubawa – mogą skorzystać z pomocy pracownika Urzędu Miasta Lubawa znającego język migowy. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi trzy dni przed planowaną wizytą.

 

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2012r. (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Dz. U Nr 209, poz. 1243) usługa tłumacza migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Z 2001r. Nr 127, poz. 721 i nr 171, poz. 1016 z późń. zm.).

 

Co zrobić, żeby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego ?

 

  • Aby skorzystać z pomocy tłumacza należy wcześniej zgłosić wyznaczonemu pracownikowi Urzędu Miasta Lubawa zamiar skorzystania z tłumacza.

  • Zgłoszenia należy dokonać co najmniej na 3 dni przed wizytą w urzędzie.

 

 

 

Jak dokonać zgłoszenia ?

 

  • Wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go mailem na adres: niepelnosprawni@lubawa.pl lub faksem na nr 89 645 53 00 wewn. 0

  • Telefonicznie- za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu 89 645 53 00 wewn. 21

Wytworzył:
Udostępnił:
Karczewski Adam
(2012-05-15 08:03:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Szczepanek Joanna
(2020-06-04 12:54:43)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki