Ewidencja obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

 

Ewidencja ta nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.

 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi na terenie Miasta Lubawa – wniosek do pobrania

  • opis obiektu (zał. nr 1)

  • deklaracja o spełnieniu minimalnych wymagań (zał. nr 2)

 

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

 

Termin i sposób załatwiania:

Wpis do ewidencji, dokonywany jest w ciągu 7 dni od daty otrzymania wniosku

 

Miejsce złożenia dokumentów:

UM Lubawa, pok. nr 7

tel.: 89 6455308

e-mail: sooc@lubawa.pl

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 Nr 133, poz. 884, z późn. zm.),

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 22 poz. 169, z późn. zm.).

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Swat Robert
(2013-09-09 10:53:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Swat Robert
(2013-09-10 10:47:26)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki