Lubawski Budżet Obywatelski

Konsultacje ws. Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2023 (realizacja zadania w roku 2024) przeprowadzone będą na podstawie:

Wyniki głosowania:

1. Modernizacja placu zabaw na terenie rekreacyjnym Przedszkola Miejskiego w Lubawie - liczba głosów 424

2. Budowa oświetlenia na kortach nr 2, 3, 4 w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubawie - liczba głosów 133


Konsultacje ws. Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2022 (realizacja zadania w roku 2023) przeprowadzone będą na podstawie:

 


Wyniki głosowania  (pdf)

Wykaz projektów zgłoszonych w ramach Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc do głosowania

Link do strony lbo.lubawa.pl

Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego do spraw Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego

Uchwała Nr XXVIII/265/2021 Rady Miasta Lubawa z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Miejskiej Lubawa konsultacji społecznych dotyczących Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego


W dniu 29 maja 2020 r. na XVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Lubawa podjęta została Uchwała uchylająca Lubawski Budżet Obywatelski - Uchwała Nr XVI/162/2020 Rady Miasta Lubawa tutaj


Wyniki głosowania w ramach LBO (realizacja w 2020 roku)

Wykaz propozycji zadań zgłoszonych do Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020

Uchwała Nr VI/68/2019  Rady Miasta Lubawa z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Miejskiej Lubawa konsultacji społecznych dotyczących Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego


Wyniki głosowania w ramach LBO (realizacja w 2019 roku)

Wykaz propozycji zadań zgłoszonych do LBO - realizacja w 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawa w sprawie wyznaczenia miejsc do głosowania

Zm. Uchwały w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Miejskiej Lubawa konsultacji społecznych dotyczących Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego

Zarządzenie Nr 74/2018 Burmistrza Miasta Lubawa z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego do spraw Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego


Spotkania informacyjne dotyczące zasad funkcjonowania Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego odbędą się w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa przy ul. Rzepnikowskiego 9 A w następujących dniach:

22 maja 2018 r. w godz. 15:00 - 17:00,

29 maja 2018 r. w godz. 15:00 - 17:00.


UWAGA! Uchwała Nr XLV/375/2018 Rady Miasta Lubawa w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Miejskiej Lubawa konsultacji społecznych dotyczących Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego (obowiązuje od 22 maja 2018 r.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lubawski Budżet Obywatelski - realizacja w roku 2018

Wyniki głosowania w ramach Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018

Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawa w sprawie wyznaczenia miejsc do głosowania

Lista projektów zakwalifikowanych do głosowania na rok 2018


Lubawski Budżet Obywatelski - realizacja w roku 2017

Wyniki głosowania w ramach Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017

Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawa w sprawie wyznaczenia miejsc do głosowania dla przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Lubawa dotyczących realizacji Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego

Lista projektów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do głosowania na rok 2017


Uchwała Nr XXXI/268/2017 Rady Miasta Lubawa z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Miejskiej Lubawa konsultacji społecznych dotyczących Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego

Uchwała Rady Miasta Lubawa z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Miejskiej Lubawa konsultacji społecznych dotyczących Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego

Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania do Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego wraz z listą mieszkańców miasta Lubawa popierających propozycję

Wzór karty do glosowania w konsultacjach społecznych propozycji zadania do Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego

Harmonogram konsultacji społecznych dotyczących Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego

Uchwała Nr XX/155/2008 Rady Miasta Lubawa z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Lubawa

Uchwała Nr VIII/73/2015 Rady Miasta Lubawa z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/155/2008 Rady Miasta Lubawa z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Lubawa

Wytworzył:
Joanna Szczepanek
Udostępnił:
Szczepanek Joanna
(2016-04-13 11:46:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Szczepanek Joanna
(2023-11-06 09:02:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki