Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014.1195), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Przedmiotem petycji kierowanej do Burmistrza Miasta może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczącego się w zakresie zadań i kompetencji Burmistrza.

Petycje kierowane do Burmistrza Miasta można nadsyłać:

a/ pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Lubawa ul.Rzepnikowskiego 9a, 14-260 Lubawa

b/ pocztą elektroniczną na adres: urzad-miasta@lubawa.pl

c/ doręczyć osobiście: sekretariat pokój 1, I piętro w godz. 7.15-15.15.
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Szczepanek Joanna
(2016-05-11 12:18:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Szczepanek Joanna
(2016-05-11 12:25:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki