I sesja Młodzieżowej Rady Miasta Lubawa

18 listopada 2015 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji i powitanie zaproszonych gości.
2. Zabranie głosu przez Burmistrza Miasta Lubawa, Macieja Radtke oraz opiekuna MRM z ramienia Rady- Iwony Pruchniewskiej.
3. Złożenie ślubowania przez radnych.
4. Wręczenie radnym legitymacji.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór komisji Skrutacyjnej ds. przeprowadzenia głosowania na Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza MRM.
7. Wybór Przewodniczącego MRM.
8. Wybór dwóch Wiceprzewodniczących MRM.
9. Wybór Sekretarza MRM.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.

Wytworzył:
Udostępnił:
Szczepanek Joanna
(2016-07-25 11:59:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Szczepanek Joanna
(2016-07-26 14:30:23)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki