Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lubawa

Wymagane dokumenty :
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lubawa.

Miejsce złożenia dokumentów :
Referat Inwestycyjny Gospodarki Mieniem Komunalnym i Geodezji.

Termin i sposób załatwienia sprawy :
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego następuje nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Opłata:

- zaświadczenie 17 zł,               

- wolne od opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2, ustawy z dn. 16.11.2006 r. o  opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 t.j.).

Zapłaty opłaty skarbowej tytułem opłaty za wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubawa nr 73 8832 0001 1001 0000 0332 0001, albo bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Lubawa.


Jednostka odpowiedzialna :
Referat Inwestycyjny Gospodarki Mieniem Komunalnym i Geodezji
pokój nr 4,
tel. (89) 645 53 23.

Podstawa prawna :
1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U.2016.23 t.j. z późn. zm.)
2.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U.2016.778 z późn. zm.)
3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz.U.2016.1827 z późn. zm.).

Wytworzył:
Łukasz Keński
Udostępnił:
Szymański Marek
(2017-02-20 08:10:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Jamroży Sławomir
(2017-02-20 09:03:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki