☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Lubawa

Poniedziałek 27.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Burmistrz Miasta Lubawa zaprasza do składania ofert na dostawę szczepionek przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego. Postępowanie realizowane jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015.2164 z późn. zmian).

Wybór oferty na dostawę szczepionek przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego.

W postępowaniu złożono następujące oferty:

 

1. SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O., ul Pułaskiego 9, 40-273 Katowice na kwotę 44314,78 zł brutto

2. PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław na kwotę 44314,78 zł brutto

 

W związku ze złożeniem 2 identycznych najkorzystniejszych ofert wezwano firmy SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O. oraz PGF URTICA Sp. z o.o. do złożenia ofert dodatkowej. Termin składania ofert został ustalony na dzień 20.10.2017 r. godz. 9.00.

Otwarcie ofert odbyło się dnia 20.10.2017 r. o godz. 9.15. W toku postępowania złożono następujące oferty:

1. SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O., ul Pułaskiego 9, 40-273 Katowice na kwotę 44307,65 zł brutto

2. PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław na kwotę 43986,89 zł brutto

 

Oferta najkorzystniejsza

Jako najkorzystniejszą ofertę w zapytaniu ofertowym dotyczącym dostawy szczepionek przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (330 szt) wybrano ofertę złożoną przez: PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

Wytworzył:
Udostępnił:
Awsiukiewicz Wioletta
(2017-09-21 13:53:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Swat Robert
(2017-10-23 07:50:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 541102