☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Lubawa

Piątek 22.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Lubawa w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Lubawa na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których

Na podstawie uchwały nr XL / 316 /2010 Rady Miasta Lubawa z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Lubawa
 

Cel konsultacji - skonsultowanie projektu aktu normatywnego w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej stowarzyszeń i organizacji pozarządowych,
Przedmiot konsultacji - projektu uchwały Rady Miasta Lubawa w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Lubawa na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji – od 9 listopada 2017 r. do 22 listopada 2017 r.
Miejsce konsultacji - Biuletyn Informacji Publicznej i strona internetowa miasta Lubawa.
Forma konsultacji - publikacja projektu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej miasta Lubawa.

Uwagi należy nadsyłać do dnia 22 listopada 2017 r do godz. 15.00, na adres Urzędu Miasta Lubawa lub pocztą elektroniczną na adres sooc@lubawa.pl.

 

projekt uchwały

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji.

Uchwała nr XXXIX/330/2017 Rady Miasta Lubawa z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Lubawa na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Swat Robert
(2017-11-09 12:46:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Awsiukiewicz Wioletta
(2018-03-19 11:31:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 553574