☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Lubawa

Wtorek 06.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XLII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

sala sesyjna Urzędu Miasta Lubawa, godz. 9:30

28 lutego 2018 r.

 

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubawie za rok 2017 - opinia Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie za rok 2017 - opinia Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego.
7. Przyjęcie informacji z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Lubawa na lata 2015 – 2017 za rok 2017.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Lubawa na lata 2018 – 2020,
b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego,
c) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z finansowaniem Biura Regionalnego,
d) zmiany Uchwały w sprawie ustalenia „Wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Lubawa na lata 2018 – 2022”,
e) nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Lubawa,
f) zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubawa,
g) upoważnienia Burmistrza Miasta Lubawa do wprowadzenia danych dłużników do Rejestru Należności Publicznoprawnych,
h) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu Miasta Lubawa w 2018 roku,
i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2018 – 2039,
j) zmian w budżecie miasta Lubawa na 2018 rok,
k) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego.
9. Pytania i wolne wnioski.
10. Odpowiedzi na pytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Protokół z sesji.

Wytworzył:
Udostępnił:
Szczepanek Joanna
(2018-02-26 10:39:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Szczepanek Joanna
(2018-03-21 14:52:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 546248