☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Lubawa

Wtorek 06.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

sala sesyjna Urzędu Miasta Lubawa, godz. 9:45

28 marca 2018 r.

 

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
4. Dyskusja nad stanem dróg powiatowych w mieście z udziałem zaproszonych lubawskich radnych Rady Powiatu Iławskiego.
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Żłobka Miejskiego w Lubawie „Akademia Maluszka” za rok 2017 – opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Przedszkola Miejskiego w Lubawie za rok 2017 – opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta.
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie za rok 2017 - opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta.
8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lubawa za rok 2017”.
9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lubawa za rok 2017”.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) podziału Gminy Miejskiej Lubawa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
b) podziału Gminy Miejskiej Lubawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
c) przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej,
d) zmiany uchwały Rady Miasta Lubawa z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubawa,
e) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Lubawa w ramach Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow”,
f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2018 – 2039,
g) zmian w budżecie miasta Lubawa na 2018 rok.
h) udzielenia pomocy finansowej Gminie Murowana Goślina.
11. Pytania i wolne wnioski.
12. Odpowiedzi na pytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Protokół z sesji.
 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Szczepanek Joanna
(2018-03-28 13:43:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Przybyszewska Anna
(2018-04-26 09:35:44)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 546248