☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Lubawa

Wtorek 06.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XLIX zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

sala sesyjna Urzędu Miasta Lubawa, godz. 9:30

28 września 2018 r.

    1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.
    2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
    3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
    4. Podziękowania dla działaczy MLKS MOTOR Lubawa z okazji 50-lecia istnienia klubu.
    5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Lubawa za I półrocze 2018 roku, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za okres I półrocza 2018 roku;
- uchwała  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Olsztynie w      sprawie  wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Lubawa informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku;
- opinia Komisji Rewizyjnej;
- podjęcie uchwały.
    6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Lubawa;
b/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lubawa,
c/ zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
d/ ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw oraz regulaminu korzystania z Parku miejskiego „Łazienki Lubawskie”;
e/ uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy przemysłowej w odniesieniu do części dz. ew. nr 228 obr. 0001;
f/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Lubawa;
g/ przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Lubawa;
h/ wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gminnych;
i/ zmiany ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok;
j/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2018-2039;
k/ zmian w budżecie miasta Lubawa na 2018 rok.
    7. Pytania i wolne wnioski.
    8. Odpowiedzi na pytania i wolne wnioski.
    9. Zamknięcie obrad.      

Protokół z sesji

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Szczepanek Joanna
(2018-10-01 10:00:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Szczepanek Joanna
(2018-10-22 03:04:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 546248