☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Lubawa

Wtorek 06.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

II zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

28 listopada 2018 r., godz. 9:30

sala sesyjna Urzędu Miasta Lubawa

 

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
4. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubawa.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a/ wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
    b/ wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela w skład Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”,
    c/ udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności tych nieruchomości stanowiących własność miasta Lubawa zabudowanych na cele mieszkaniowe,
    d/ zmieniająca Uchwałę Nr XVI/173/2012 Rady Miasta Lubawa z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Lubawa,
    e/ zmian w budżecie miasta Lubawa na 2018 rok.
6. Pytania i wolne wnioski.
7. Odpowiedzi na pytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.
 

Protokół z sesji 28.11.2018 r.

Imienny wykaz głosowania radnych

Wytworzył:
Udostępnił:
Szczepanek Joanna
(2018-11-28 17:17:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Szczepanek Joanna
(2018-12-19 14:46:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 546248