W myśl art. 7 ust. 1 organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Sposób zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, organizator zawiadamia organ o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), zwanych dalej "środkami komunikacji elektronicznej".

 

Adres poczty elektronicznej oraz numer faks, na które należy kierować zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia:

e-mail: urzad-miasta@lubawa.pl

fax: 89 645 25 58

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Awsiukiewicz Wioletta
(2018-11-29 09:38:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Awsiukiewicz Wioletta
(2018-11-29 09:39:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki