VI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

24 maja 2019 r., godz. 08:00

sala sesyjna Urzędu Miasta Lubawa

 

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
a) wystąpienie Burmistrza Miasta Lubawa,
b) debata,
5. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Lubawa za 2018 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2018 rok:
a) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lubawa sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Lubawa za 2018 rok;
b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubawa dotyczącej wykonania budżetu Miasta Lubawa za 2018 rok
d) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubawa za 2018 rok;
e) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubawa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubawa za 2018 rok;
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
7. Zapytania w sprawach aktualnych problemów Miasta.
8. Odpowiedzi na zapytania.
9. Zamknięcie obrad.
 
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczepanek Joanna
(2019-05-18 10:44:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Szczepanek Joanna
(2019-06-26 10:03:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki