VIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

22 sierpnia 2019 r., godz. 10:30

sala sesyjna Urzędu Miasta Lubawa

 

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Lubawa - uchwała / obwieszczenie
b/ ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Miejskiej Lubawa konsultacji społecznych dotyczących Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego - uchwała / obwieszczenie
c/ ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Lubawa,
d/ zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Lubawa i nadania jej Statutu,
e/ powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Iławie na kadencję 2020 – 2023,
f/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia lokalizacji miejskiego targowiska w Lubawie,
g/ zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
h/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
i/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
j/  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2019 - 2039,
k/ zmian w budżecie miasta Lubawa na 2019 rok,
l/ rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Lubawa.

5. Zapytania w sprawach aktualnych problemów Miasta.

6. Odpowiedzi na zapytania.

7. Zamknięcie obrad.

 

Imienny wykaz głosowania radnych

Protokół z sesji
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Szczepanek Joanna
(2019-08-23 08:23:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Szczepanek Joanna
(2019-09-23 14:29:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki