☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Lubawa

Piątek 22.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Na podstawie uchwały nr XL / 316 /2010 Rady Miasta Lubawa z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Lubawa.


    • Cel konsultacji - skonsultowanie projektu aktu normatywnego w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.
    • Przedmiot konsultacji - projektu uchwały Rady Miasta Lubawa w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Lubawa na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
    • Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji – od 28 października 2019 r. do 8 listopada 2019 r.
    • Miejsce konsultacji - Biuletyn Informacji Publicznej i strona internetowa miasta Lubawa.
    • Forma konsultacji - publikacja projektu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej miasta Lubawa.

Uwagi należy nadsyłać do dnia 8 listopada 2019 r do godz. 15.00, na adres Urzędu Miasta Lubawa lub pocztą elektroniczną na adres sooc@lubawa.pl.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Awsiukiewicz Wioletta
(2019-10-28 13:45:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Awsiukiewicz Wioletta
(2019-11-13 13:39:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 553574