XII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

18 grudnia 2019 r., godz. 10:00

sala sesyjna Urzędu Miasta Lubawa

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
4. Informacja Burmistrza Miasta dotycząca wyznaczenia podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2019 – 2039,
b/ zmian w budżecie miasta Lubawa na 2019 rok.
6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2020 – 2039:
- Uchwała Nr RIO.VIII-0120-682/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby  Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o  przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lubawy projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2020 – 2039;
- opinia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Lubawa;
- podjęcie uchwały.
7. Uchwalenie budżetu miasta Lubawa na 2020 rok:
- Uchwała Nr RIO.VIII-0120-580/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby  Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lubawa projekcie uchwały budżetowej Miasta Lubawa na 2020 rok;
- Uchwała Nr RIO.VIII-0120-581/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby  Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w  projekcie uchwały budżetowej Miasta Lubawa na 2020 rok;
- opinia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Lubawa;
- podjęcie uchwały.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lubawa na 2020 rok,
b/ przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Lubawa na 2020 rok,
c/ ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok.
9. Zapytania w sprawach aktualnych problemów Miasta.
10. Odpowiedzi na zapytania.
11. Zamknięcie obrad.

Protokół z sesji

Imienny wykaz głosowania

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Szczepanek Joanna
(2019-12-19 08:26:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Szczepanek Joanna
(2020-01-10 14:21:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki