Bieżące remonty dróg, chodników i oznakowania w pasie drogowym ulic miejskich w Lubawie w 2020 roku

Ogłoszenie o zamówieniu (ogłoszenie _BZP.pdf)

SIWZ wraz z załącznikami (siwz.IGK.271.2.2020.pdf)

  • Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz ulic miejskich (zal_6.pdf)

  • Załącznik nr 7 do SIWZ - SST (zal_7.pdf)

  • Załącznik nr 8 do SIWZ - przedmiar robót (zal_8.pdf)

Załączniki w wersji edytowalnej (zal.odt)

Informacja z otwarcia ofert (informacja.pdf)

  • załącznik do informacji - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (zal.odt)

Wybór najkorzystniejszej oferty (wybór.pdf)

Wytworzył:
Marek Szymański
Udostępnił:
Szymański Marek
(2020-04-17 13:02:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Szymański Marek
(2020-06-01 12:55:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki