UCHWAŁA NR XI/120/2019RADY MIASTA LUBAWA z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/173/2012 Rady Miasta Lubawa z dnia 27czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Lubawa ustala stawki abonamentów:

 Abonamenty ogólnodostępne - dla wszystkich:
1. miesięczny 40 zł
2. półroczny 180 zł
3. roczny 340 zł

Na podstawie wypełnionego wniosku o wydanie abonamentu ogólnodostępnego wraz z dołączonym potwierdzeniem dokonania opłaty (przelewu na konto urzędu) abonament jest wydawany na miejscu.

Abonamenty specjalne- dla osób zameldowanych w strefie płatnego parkowania ( przysługuje 1 abonament specjalny na 1 adres):
1. półroczne 90 zł
2. roczne 180 zł

Na podstawie wypełnionego wniosku o wydanie abonamentu specjalnego wraz z dołączonym potwierdzeniem dokonania opłaty (przelewu na konto urzędu) abonament jest wydawany na miejscu.

Konto: Bank Spółdzielczy w Lubawa nr 73 8832 0001 1001 0000 0332 0001.

 

Załączniki:

1. Wniosek o wydanie abonamentu ogólnodostępnego.

2. Wniosek o wydanie abonamentu specjalnego.

 

Wytworzył:
Katarzyna Raszkowska
Udostępnił:
Awsiukiewicz Wioletta
(2020-04-22 10:37:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Awsiukiewicz Wioletta
(2020-04-22 10:40:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki