☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Lubawa

Piątek 22.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnych

Ogłoszenie o zamówieniu (ogłoszenie_BZP.pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (siwz.IGK.271.4.2020.pdf)

Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (zal_1.pdf)

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (zal_2.docx)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust. 1- warunki udziału (zal_3.docx)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust. 1- podstawy wykluczenia (zal_4.docx)

Załącznik nr 5 - Oświadczenie grupa kapitałowa (zal_5.docx)

Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw i usług (zal_6.docx)

Załącznik nr 7 - Wykaz osób (zal_7.docx)

Załącznik nr 8.1 - Wzór umowy dla części nr 1 (zal_8.1.pdf)

Załącznik nr 8.2 - Wzór umowy dla części nr 2 (zal_8.2.pdf)

Załącznik nr 8.3 - Wzór umowy dla części nr 3 (zal_8.3.pdf)

Załącznik nr 9 - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów (zal_9.docx)

Załącznik nr 10 - Wymagania dla próbki (zal_10.pdf)

Modyfikacja treści SIWZ (mod_siwz.pdf)

  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (zm_BZP.pdf)

Pytania, odpowiedzi i modyfikacja treści SIWZ (pyt_odp_mod_siwz.pdf)

  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (zm_BZP.pdf)

Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ (pyt_odp.pdf)

Informacja z otwarcia ofert (informacja.pdf)

Unieważnienie postępowania w zakresie części nr 2 i nr 3 (unieważnienie_cz2i3.pdf)

Wybór najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 1 (wybór.pdf)

Wytworzył:
Marek Szymański
Udostępnił:
Szymański Marek
(2020-06-17 13:36:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Szymański Marek
(2020-09-08 12:40:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 553574