Zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz subskrypcji dla urządzenia UTM

Ogłoszenie o zamówieniu (ogłoszenie_BZP.pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (siwz.IGK.271.7.2020.pdf)

 • Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (zal_1.pdf)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (zal_2.docx)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust. 1- warunki udziału (zal_3.docx)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust. 1- podstawy wykluczenia (zal_4.docx)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie grupa kapitałowa (zal_5.docx)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw i usług (zal_6.docx)
 • Załącznik nr 7.1 - Wzór umowy dla części nr 1 (zal_7.1.pdf)
 • Załącznik nr 7.2 - Wzór umowy dla części nr 2 (zal_7.2.pdf)
 • Załącznik nr 8 - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów (zal_8.docx)

Modyfikacja treści SIWZ (modyfikacja.pdf)

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (zm_bzp.pdf)

Pytania, odpowiedzi i modyfikacja treści SIWZ (pyt_odp_mod.pdf)

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (zm_bzp.pdf)

Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ (pyt_odp.pdf)

Informacja z otwarcia ofert (informacja.pdf)

Wybór najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1 (wybór.pdf)

Unieważnienie postępowania w zakresie części 2 (unieważnienie.pdf)

Wytworzył:
Marek Szymański
Udostępnił:
Szymański Marek
(2020-07-22 13:34:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Szymański Marek
(2020-10-30 12:44:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki