Budowa Skateparku w Lubawie

Ogłoszenie o zamówieniu (ogłoszenie _BZP.pdf)

SIWZ wraz z załącznikami (siwz.IGK.271.15.2020.pdf)

  • załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa (zal_7.zip)
  • załącznik nr 8 do SIWZ - przedmiar robót (zal_8.zip)
  • załączniki w wersji edytowalnej (zal.odt)

Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ (pyt_odp.pdf)

Informacja z otwarcia ofert (informacja.pdf)

  • załącznik do informacji - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (zal.odt)

Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania (informacja.pdf)

Wytworzył:
Marek Szymański
Udostępnił:
Szymański Marek
(2020-10-07 13:24:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Szymański Marek
(2020-11-20 12:08:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki