Zakup subskrypcji dla urządzenia UTM

Ogłoszenie o zamówieniu (ogłoszenie_BZP.pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (siwz.IGK.271.17.2020.pdf)

  • Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (zal_1.pdf)
  • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (zal_2.docx)
  • Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust. 1- podstawy wykluczenia (zal_3.docx)
  • Załącznik nr 4 - Oświadczenie grupa kapitałowa (zal_4.docx)
  • Załącznik nr 5 - Wzór umowy dla części (zal_5.pdf)

Informacja z otwarcia ofert (informacja.pdf)

Wybór najkorzystniejszej oferty (wybór.pdf)

Wytworzył:
Marek Szymański
Udostępnił:
Szymański Marek
(2020-11-17 12:18:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Szymański Marek
(2020-12-07 13:52:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki