Modernizacja przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizowanym w Lubawie - etap II

Ogłoszenie o zamówieniu (ogłoszenie _BZP.pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (zm_Bzp.pdf)

SIWZ wraz z załącznikami (siwz.IGK.271.19.2020.pdf)

załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa i STWiORB (zal_7.zip)

załącznik nr 8 do SIWZ - przedmiar robót (zal_8.zip)

załączniki w wersji edytowalnej (zal.odt)

Modyfikacja treści SIWZ (12.01.2021 r.) (modyfikacja.pdf)

  • zmodyfikowany załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa i STWiORB (zm_zal7.zip)
  • zmodyfikowany załącznik nr 8 do SIWZ - przedmiar robót (zm_zal8.zip)
  • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (zm_bzp.pdf)

Informacja z otwarcia ofert (informacja.pdf)

  • załącznik do informacji - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (zal.odt)

Wybór najkorzystniejszej oferty (wybór.pdf)

Wytworzył:
Marek Szymański
Udostępnił:
Szymański Marek
(2020-12-18 15:36:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Szymański Marek
(2021-04-20 14:28:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki