Przebudowa ul. Witosa i ul. Grzymowicza w Lubawie

Ogłoszenie o zamówieniu (ogłoszenie _BZP.pdf)

SIWZ wraz z załącznikami (siwz.IGK.271.22.2020.pdf)

  • załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa i STWiORB (zal_7.zip)
  • załącznik nr 8 do SIWZ - przedmiar robót (zal_8.zip)

załączniki w wersji edytowalnej (zal.odt)

Pytania i odpowiedzi z dnia 08.01.2021 r. (pyt_odp.pdf)

Informacja z otwarcia ofert (informacja.pdf)

  • załącznik do informacji - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (zal.odt)

Unieważnienie postępowania (unieważnienie.pdf)

Wytworzył:
Marek Szymański
Udostępnił:
Szymański Marek
(2020-12-18 15:58:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Szymański Marek
(2021-04-12 14:07:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki