Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych wraz z odnową oznakowania poziomego w mieście Lubawa

Ogłoszenie o zamówieniu (ogłoszenie _BZP.pdf)

SIWZ wraz z załącznikami (siwz.IGK.271.23.2020.pdf)

  • załącznik nr 5 do SIWZ - przedmiar robót (zal_5.pdf)
  • załącznik nr 6 do SIWZ - dokumentacja STWiOR (zal_6.pdf)
  • załączniki edytowalne (zal.odt)

Informacja z otwarcia ofert (informacja.pdf)

  • załącznik do informacji - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (zal.odt)

Wybór najkorzystniejszej oferty (wybor.pdf)

Wytworzył:
Marek Szymański
Udostępnił:
Szymański Marek
(2020-12-18 16:06:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Szymański Marek
(2021-01-28 14:00:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki