Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa  nr 72/2022 z  dnia 8 czerwca 2022 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu „ Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubawa na lata 2022-2026”.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 13-26.06.2022 roku wśród mieszkańców miasta Lubawa oraz członków zespołu zadaniowego ds. opracowania strategii.
Opinie, wnioski można składać na formularzu konsultacyjnym stanowiącym załącznik nr. 1  do w/w Zarządzenia w formie pisemnej przesyłając na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie, ul. Rzepnikowskiego 9A, bądź mailowo na adres strategia@mops-lubwa.pl.
Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania. 

Zarządzenie Nr 72/2022 Burmistrza Miasta Lubawa z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubawa na lata 2022- 2026”

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubawa na lata 2022-2026 - projekt

Formularz konsultacyjny (pdf)

Formularz konsultacyjny (doc)

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Szczepanek Joanna
(2022-06-14 13:35:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Szczepanek Joanna
(2022-06-14 13:43:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki