Na podstawie uchwały nr XL / 316 /2010 Rady Miasta Lubawa z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Lubawa.1. Cel konsultacji - skonsultowanie projektu aktu normatywnego w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

2. Przedmiot konsultacji - projektu uchwały Rady Miasta Lubawa w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Lubawa na 2023 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji – od 16 listopada 2022 r. do 23 listopada 2022 r.

4. Miejsce konsultacji - Biuletyn Informacji Publicznej i strona internetowa miasta Lubawa.

5. Forma konsultacji - publikacja projektu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej miasta Lubawa.

Uwagi należy nadsyłać do dnia 23 listopada 2022 r do godz. 15.00, na adres Urzędu Miasta Lubawa lub pocztą elektroniczną na adres wioletta.awsiukiewicz@lubawa.pl .

 

 


 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Awsiukiewicz Wioletta
(2022-11-16 12:20:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Awsiukiewicz Wioletta
(2022-11-24 12:55:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki