Konkursy ofert

Wzory formularzy - dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Kontakty i współpraca / Dokumenty, druki - otwarte konkursy ofert.

2024

15.04.2024 r.

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych:

1. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży”.

- Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

2.z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „Działania wychowawcze, kulturalne i patriotyczne wśród dzieci i młodzieży metodą harcerską”.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

8.03.2024 r.

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych:

1. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży”.

- Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

2. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym”;

- Zarządzenie w sprawie rozstrzgnięcia otwartego konkursu ofert.

3.z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „Działania wychowawcze, kulturalne i patriotyczne wśród dzieci i młodzieży metodą harcerską”.

- Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

 

12.02.2024 r.

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych:

1. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

2. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

- Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

- Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

3. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

4. ratownictwa i ochrony ludności pn. „Organizacja rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy”.

5. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „Działania wychowawcze, kulturalne i patriotyczne wśród dzieci i młodzieży metodą harcerską”.

- Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

6. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „Poszerzenie oferty społecznej dla mieszkańców Lubawy związanej z aktywnością kulturalną i prozdrowotną osób starszych”.

9.01.2024 r.

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych:
1. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

2. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

3. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wspieranie edukacji muzycznej mieszkańców miasta Lubawa”.

4. z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Lubawa pn. „Udział klubu sportowego w rozgrywkach ligowych piłki nożnej organizowanej przez PZPN w kategoriach wiekowych seniorów”.

2023

12.12.2023 r.

30.11.2023 r.

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. ,,Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu miasta Lubawa do placówek edukacyjnych PSONI w Ostródzie”.

20.11.2023 r.

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza konkurs ofert na realizację zadania:

24.07.2023 r.

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Gminnego programu szczepień profilaktycznych przeciw grypie "GRYPA 60+”.

26.05.2023 r.

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Lubawa Gwiazdą Kopernika”.

26.04.2023 r.

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Organizacja Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych”.

25.04.2023 r.

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych:
1. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym”.

2. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Lubawa Gwiazdą Kopernika”.

3.04.2023 r.

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Organizacja Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych”.

24.03.2023 r.

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych:
1. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym”.

2. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Lubawa Gwiazdą Kopernika”.

22.02.2023 r.

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:
1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Organizacja warsztatów muzycznych wraz z częścią festiwalową z udziałem zawodowych muzyków polskiej sceny muzycznej”.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

3. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  pn. „Propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym”.

- Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

4. Ratownictwa i ochrony ludności pn. „Organizacja rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy”

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.


5. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „Działania wychowawcze, kulturalne i patriotyczne wśród dzieci i młodzieży metodą harcerską”.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

20.02.2023 r.

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego „Gminny program szczepień profilaktycznych przeciw zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego HPV”.

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2022

22.12.2022 r.

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych:
1. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

2. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

3. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wspieranie edukacji muzycznej mieszkańców miasta Lubawa”.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.


4. z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Lubawa pn. „Udział klubu sportowego w rozgrywkach ligowych piłki nożnej organizowanej przez PZPN w kategoriach wiekowych seniorów”.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

13.12.2022 r.

1.12.2022 r.

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. ,,Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu miasta Lubawa do placówek edukacyjnych PSONI w Ostródzie”.

23.11.2022 r.

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza konkurs ofert na realizację zadania:

20.07.2022 r.

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Gminnego programu szczepień profilaktycznych przeciw grypie "GRYPA 60+”.

5.05.2022 r.

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych:
1. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

2. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

 

24.03.2022 r.

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych:
1. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

2. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

- Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

3. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

- Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

24.02.2022 r.

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych:

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

16.02.2022 r.

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych:

1. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

- Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

2. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

3. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

- Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

- Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

24.01.2022 r.

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Lubawa:

- Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

20.01.2022 r.

2021

8.12.2021 r.

6.12.2021 r.

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. ,,Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu miasta Lubawa do placówek edukacyjnych PSONI w Ostródzie”.

 

23.11.2021 r.

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza konkurs ofert na realizację zadania:

2.08.2021 r.

29.07.2021 r.

 

20.07.2021 r.

24.05.2021 r.

6.05.2021 r.

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych:

Unieważnienie otwartego konkursu ofert.    

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.           

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.     

Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

 

26.03.2021 r.

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych:

1. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:      

- Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Unieważnienie otwartego konkursu ofert.       

2. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:         

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

              
3. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:      

- Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

4. z zakresu ochrony i promocji zdrowia „Promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia”.

- Unieważnienie otwartego konkursu ofert.
       
5. z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Lubawa:

- Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

 

22.01.2021 r.

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych:

1. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:      

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

2. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:         

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

- Unieważnienie otwartego konkursu ofert.         

3. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:     

- Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

4. z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Lubawa pn. „Popularyzacja masowych biegów sportowych”.

- Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

 

2020

1.12.2020 r.

 

27.11.2020 r.

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarty konkurs ofert na "Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego z terenu gminy miejskiej Lubawa przy udziale opiekuna w celach edukacyjnych i rehabilitacyjnych".

19.10.2020 r.

28.09.2020 r.

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Organizacja Bałtyckiej Ligii Młodzików w zapasach w stylu klasycznym o Puchar Burmistrza Miasta Lubawa”.

 

3.08.2020 r.

 1. Konkurs ofert na wybór realizatora Gminnego programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie "GRYPA 60+”
 2. Wybór najkorzystniejszej oferty.

1.06.2020 r.

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarte konkursy ofert na:

 1. Realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

  1. Organizacja zajęć rekreacyjno - sportowych w zakresie szkolenia z tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży z miasta Lubawa.

  1. Popularyzacja sportów samochodowych.

 

 1. Realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

  1. Wspieranie edukacji muzycznej mieszkańców miasta Lubawa.

 

4.05.2020 r.

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarte konkursy ofert na:

 • Realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:       

a) Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży z miasta Lubawa.

b) Popularyzacja sportów samochodowych.  

   

 • Realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:       

a) Organizacja warsztatów muzycznych z udziałem zawodowych muzyków polskiej sceny muzycznej.

b) Wspieranie edukacji muzycznej mieszkańców miasta Lubawa.

 

8.04.2020 r.

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:      

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

 

10.03.2020 r.

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego „Gminny program szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego HPV”.

4.03.2020 r.

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:      

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

- Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

2019

 

4.12.2019 r.

29.11.2019 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

26.09.2019 r.

12.08.2019 r.

Konkurs ofert na wybór realizatora Gminnego programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie "GRYPA 60+”

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

30.07.2019 r.

Konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego „Gminny program szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)”.

- Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

21.02.2019 r.

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarte konkursy ofert na:

1. Wsparcie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

2. Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Szerzenie kultury oraz historii średniowiecznej Lubawy dla dzieci i młodzieży”.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

3. Wsparcie zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Organizacja Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych”.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

4. Wsparcie realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Lubawa pn. „Popularyzację masowych biegów sportowych”.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.14.01.2019 r.

Burmistrz Miasta Lubawa ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Lubawa pn. "Udział klubu sportowego w rozgrywkach piłki nożnej co najmniej na poziomie IV ligi rozgrywkowej, organizowanej przez ogólnopolski związek sportowy".

11.01.2019 r.

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarte konkursy ofert na:

1. Wsparcie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

2. Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

3. Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

- Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

- Sprostowanie

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

4. Wsparcie realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Lubawa:

- Unieważnienie konkursu ofert.

2018

26.11.2018 r.

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarty konkurs ofert na:

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

26.11.2018 r.

09.10.2018 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert.

4.10.2018 r.

- Wybór najkorzystniejszej oferty.

7.08.2018 r.

- Wybór najkorzystniejszej oferty.

6.08.2018 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

1.08.2018 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

6.06.2018 r.

- Unieważnienie konkursu ofert.

28.05.2018 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

26.04.2018 r.

- Unieważnienie konkursu ofert.

6.04.2018 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert.

15.03.2018 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

27.02.2018 r.

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarte konkursy ofert na:

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

 • Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

- Organizacja pozalekcyjnych i pozaszkolnych profilaktycznych zajęć sportowych.

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

- Organizacja pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć profilaktycznych w dziedzinie edukacji muzycznej dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Lubawa w roku 2018.

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

 • Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

-  Organizacja warsztatów muzycznych z udziałem zawodowych muzyków polskiej sceny muzycznej.

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

-  Wspieranie edukacji muzycznej mieszkańców miasta Lubawa.

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

24.01.2018 r.

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarte konkursy ofert na:

 • Wsparcie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

- Organizacja pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych.

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Popularyzacja sportów samochodowych.

Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert.

 • Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

- Organizacja pozalekcyjnych i pozaszkolnych profilaktycznych zajęć sportowych.

Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert.


- Organizacja pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć profilaktycznych w dziedzinie edukacji muzycznej dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Lubawa w roku 2018.

Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert.

 • Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

- Szerzenie kultury oraz historii średniowiecznej Lubawy.

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.


- Organizacja warsztatów muzycznych z udziałem zawodowych muzyków polskiej sceny muzycznej.

Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert.


-  Wspieranie edukacji muzycznej mieszkańców miasta Lubawa.

Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert.

Wzory Formularzy:

 1. Wzór oferty.

10.01.2018 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

2017

21.12.2017 r.

12.12.2017 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

11.08.2017 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

7.08.2017 r.

7.07.2017 r.

- Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

5.04.2017 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

31.03.2017 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

7.03.2017 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

24.01.2017 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

18.01.2017 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

9.01.2017 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert.
- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

5.01.2017 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

Wzory formularzy:


2016

13.12.2016 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

4.08.2016 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

12.07.2016 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

04.05.2016 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

28.04.2016 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

24.03.2016 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

23.02.2016 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

17.02.2016 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

2.02.2016 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

19.01.2016 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert.

7.01.2016 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

5.01.2016 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

Wzory formularzy:


2015

4.08.2015 r.

- Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert.

29.07.2015 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

15.04.2015 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

26.03.2015 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

4.02.2015 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

29.01.2015 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

8.01.2015 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

- OGŁOSZENIE o unieważnieniu otwartego konkursu ofert

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
 

Wzory formularzy:


2014

16.06.2014 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

5.03.2014 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

13.02.2014 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

5.02.2014 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

29.01.2014 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

8.01.2014 r.

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

- Unieważnienie konkursu ofert

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

- Unieważnienie konkursu ofert

- Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

 

2013

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Swat Robert
(2005-05-13 14:31:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Awsiukiewicz Wioletta
(2024-05-20 12:51:10)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki