Informacja o umorzeniu zaległości podatkowej

 

1. Informacja z dn.31.12.2005 r. o osobach, którym umorzono zaległości podatkowe.(format pdf.)

2. Informacja z dn. 31.12.2006 r. o osobach, którym umorzono zaległości podatkowe

3. Informacja z dn. 31.12.2007 r. o osobach, którym umorzono zaległości podatkowe

4. Informacja z dn. 31.12.2008 r. o osobach, którym umorzono zaległości podatkowe

5. Informacja z dn. 31.12.2009r. o osobach, którym umorzono zaległości podatkowe

6. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2009 roku z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

7..Informacja z dn. 31.12.2010 o osobach  którym udzielono pomocy publicznej w 2010 roku z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oraz  którym umorzono zaległości podatkowe

8. Informacja z dn. 31.12.2011 o osobach, którym udzielono pomocy publicznej w 2011 roku z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oraz którym umorzono zaległości podatkowe

9. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku

10. Informacja o osobach, którym umorzono, odroczono i udzielono ulg w 2012 r

11.Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku.

12. Informacja o osobach którym umorzono, odroczono i udzielono ulg w 2013 roku

13. Informacja o osobach którym umorzono, odroczono i udzielono ulg w 2014 roku (wersja PDF)

14. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku.

15. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty podatki lub opłaty w 2015 roku.

16.Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku.

17.Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty podatki lub opłaty w 2016 roku.

18. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku.

19. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty podatki lub opłaty w 2017 roku.

20. Wykaz osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty podatki lub opłaty w 2018 r.

21. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r.

22. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty podatki lub opłaty w 2019 r.

23. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 r.

24. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty podatki lub opłaty w 2020 r.

25. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 r.

26. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty podatki lub opłaty w 2021 r.

27. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 r.

28. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty podatki lub opłaty w 2022 r.

29. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowosci prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2022 r.

30. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłozono na raty podatki lub opłaty w 2023 r.

31. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowosci prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2023 r.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kasprowicz Bartosz
(2006-03-08 11:40:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Tykarska Anna
(2024-05-09 10:43:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki