Udzielanie informacji publicznej na wniosek

 

Udzielanie informacji publicznej na wniosek

 Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej. Druk do pobrania.

Opłaty:
Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza. Zarządzenie do wglądu.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Jednostka odpowiedzialna:
Sekretarz Miasta 


Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej lub umorzenia postępowania o udostępnienie informacji następuje w drodze decyzji administracyjnej, na którą przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu.

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., t.j. Dz.U. 2015.2058 z późn. zm.

 

 

 

 

Wytworzył:
Maciej Radtke
Udostępnił:
Swat Robert
(2003-06-30 10:39:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Szczepanek Joanna
(2016-09-09 13:14:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki