Zajęcie pasa drogowego

Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego

Wymagane dokumenty :
1. Należy złożyć wniosek o wydanie przedmiotowej decyzji:

Miejsce złożenia dokumentów :
Referat Inwestycyjny Gospodarki Mieniem Komunalnym i Geodezji.

Termin i sposób załatwienia sprawy :
Wydanie przedmiotowej decyzji następuje:

  1. Nie później niż w ciągu miesiąca.
  2. Sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia doręczenia wniosku

Opłata :             

  1. Stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego przedstawiają uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Lubawa:

Zapłaty opłaty za wydaną decyzję należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubawa nr 73 8832 0001 1001 0000 0332 0001, albo bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Lubawa. Termin uiszczenia opłaty wynosi 14 dni od dnia, w którym przedmiotowa decyzja stała się ostateczna.

Jednostka odpowiedzialna :
Referat Inwestycyjny Gospodarki Mieniem Komunalnym i Geodezji
pokój nr 4,
tel. (89) 645 53 00 wewn. 33

Podstawa prawna :

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U.2016.23 t.j. z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U.2016.1440 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz.U.2016.1827 z późn. zm.)
Wytworzył:
Łukasz Keński
Udostępnił:
Szymański Marek
(2017-02-20 07:33:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Szczepanek Joanna
(2020-06-16 11:14:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki