Urząd Stanu Cywilnego

Wszystkie sprawy prowadzone są w Urzędzie Stanu Cywilnego mieszczącym się w Urzędzie Gminy Lubawa przy ul. Fijewo 73, tel. 89 645 54 37 lub 89 645 54 10(sekretariat).

  • Sporządzenie aktu urodzenia
  • Sporządzenie aktu zgonu
  • Uznanie dziecka
  • Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego
  • Wpisanie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu sporządzonych za granicą
  • Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej
  • Oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska panieńskiego
  • Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku
  • Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego
  • Wydanie zaświadczenia
  • Stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 
  • Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu
  • Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC

 

Wytworzył:
Danuta Kruszewska
Udostępnił:
Swat Robert
(2003-06-30 09:54:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Karczewski Adam
(2011-01-11 11:02:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki