Ewidencje inne

Dodatków mieszkaniowych
      ewidencję prowadzi Referat Inwestycyjny, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Geodezji, pok. nr 9.


Skarg i wniosków
      ewidencję prowadzi Referat Organizacyjny, pok. nr 14.


Wydanych zaświadczeń
- o nie zaleganiu w podatkach, pok. nr 17-18.
- o wielkości gospodarstwa dla celów podatkowych, pok. nr 17-18.
- o wartości otrzymanych bonów paliwowych, pok. nr 17-18.
      ewidencję w/w spraw prowadzi Referat Finansowy

- Wydanych zaświadczeń
ewidencję prowadzi Referat Organizacyjny, pok. nr 1.

Wytworzył:
Maria Muszyńska, Danuta Kruszewska, Krystyna Chorzelewska
Udostępnił:
Swat Robert
(2003-06-30 09:53:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Swat Robert
(2003-06-30 21:59:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki