Radca Prawny

 
RADCA PRAWNY

Radcą Prawnym jest mgr Danuta Chylewska
tel. 89 645 53 00

Radca prawny podlega bezpośrednio Burmistrzowi.

Do radcy prawnego należy wykonywanie obsługi prawnej Urzędu, a w szczególności :

1.udzielanie opinii i wyjaśnień w zakresie interpretacji prawa,
2.opiniowanie pod względem formalno – prawnym i redakcyjnym aktów prawnych organów Miasta,
3.opiniowanie projektów decyzji, zarządzeń, umów i porozumień, szczególnie nietypowych i o skomplikowanym charakterze,
4.występowanie w charakterze pełnomocnika Miasta w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,
5.informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Miasta,
6.prowadzenie innych spraw przewidzianych w przepisach dotyczących obsługi prawnej.

 

Wytworzył:
Żaneta Olejniczak
Udostępnił:
Swat Robert
(2003-06-29 22:39:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Szczepanek Joanna
(2018-05-23 14:52:40)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki