Kierownictwo Urzędu - Z-ca Burmistrza

Zastępca Burmistrza


Funkcję Zastępcy Burmistrza sprawuje Sławomir Jamroży.

Tel: 89 645-53-00

 


Zadania Zastępcy Burmistrza:

1/ wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza zgodnie z jego poleceniami i wskazówkami ,

2/ sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Referatem Inwestycyjnym Gospodarki Mieniem Komunalnym i Geodezji ,

3/ wykonywanie czynności przewidzianych dla kierowników referatów określonych w § 15 Regulaminu w przypadku wakatu na stanowisku kierownika referatu , o którym mowa w pkt 2 ,

4/ wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza ,

5/ podejmowanie czynności kierownika Urzędu w czasie nieobecności Burmistrza lub niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza ,
 

wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza zgodnie z jego poleceniami i wskazówkami.

 

Wytworzył:
Grażyna Niedźwiecka
Udostępnił:
Swat Robert
(2003-06-26 21:27:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Szczepanek Joanna
(2023-03-01 10:39:33)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki