Kierownictwo Urzędu - Sekretarz

 

 

 

 

Sekretarz Miasta


Funkcję Sekretarza sprawuje Katarzyna Żuchowska

Tel: 89 645-53-00

Do zakresu zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności :
 1. zapewnienie właściwej organizacji pracy biurowej,
 2. inicjowanie usprawnienia i doskonalenia pracy w Urzędzie oraz przedkładanie w tym zakresie wniosków Burmistrzowi ,
 3. kontrola terminowości i prawidłowości przygotowania materiałów dla potrzeb Rady i Komisji , w tym projektów uchwał ,
 4. organizacja i nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentacji w Urzędzie ,
 5. organizacja , nadzór a także bezpośrednie prowadzenie kontroli w Urzędzie ,
 6. bezpośrednie kierowanie Referatem Organizacyjnym i w związku z tym wykonywanie czynności przewidzianych dla kierowników referatów określonych w § 15 Regulaminu Organizacyjnego ,
 7. organizacja szkoleń i doskonalenia kadry w Urzędzie ,
 8. koordynacja i nadzór nad prowadzonymi  pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych ,
 9. nadzór nad :
 • organizacją przyjmowania , rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków obywateli
 • przestrzeganiem przepisów przez pracowników dotyczących ochrony danych osobowych i informacji niejawnych ,
 • przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy ,
 • prawidłowym i terminowym załatwianiem spraw ,

  10.  koordynacja spraw związanych z wyborami i spisami ,
  11.  innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

 

 

Wytworzył:
Grażyna Niedźwiecka
Udostępnił:
Swat Robert
(2003-06-26 21:38:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Szczepanek Joanna
(2020-09-08 11:44:40)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki