Współpraca z organizacjami (druki, sprawozdania)

 

 

Dokumenty - otwarte konkursy ofert (dla ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert ogłoszonych po 1.03.2019 r.):

  1. Wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej "ustawą", stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
  2. Ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
  3. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

Wzory - UCHWAŁA NR XV/131/2016 RADY MIASTA LUBAWA z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Miejskiej Lubawa w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Uchwały Rady Miasta, Zarządzenia Burmistrza:

2024 r.

2023 r.

2022 r.

2021 r.

2020 r.

 

Sprawozdania z realizacji programu współpracy miasta Lubawa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Wytworzył:
Udostępnił:
Karczewski Adam
(2008-07-21 12:14:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Awsiukiewicz Wioletta
(2024-04-29 09:36:02)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki