Ustalanie numerów porządkowych nieruchomości

Wymagane dokumenty :
1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego:

2. Załącznikiem do wniosku może być kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu.

Miejsce złożenia dokumentów :
Referat Inwestycyjny Gospodarki Mieniem Komunalnym i Geodezji.

Termin i sposób załatwienia sprawy :
Wydanie stosownego zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Jednostka odpowiedzialna :
Referat Inwestycyjny Gospodarki Mieniem Komunalnym i Geodezji
pokój nr 8,
tel. (89) 645 53 00 wewn. 15

Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i  kartograficzne (Dz.U.2020.2052)

 

Wytworzył:
Sławomir Jamroży
Udostępnił:
Swat Robert
(2003-06-30 13:25:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Jamroży Sławomir
(2021-11-26 09:17:52)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki